Siden år 2000 er godt to ud af tre breve forsvundet fra det danske brevmarked, og det fortsatte fald i brevmængden får Post Danmark til at ændre sine priser. Med virkning fra 1. januar kommer det til at koste 10 kr. at sende et frimærkefrankeret standard A-brev, mens det frimærkefrankerede B-brev op til 50 gram stiger med 50 øre til 7 kr. På breve sendt fra erhvervslivet hæves priserne med i gennemsnit 3,35 pct.

– Vi har mange af de samme serviceforpligtigelser som tidligere, men der er færre breve til at betale for, at vi udfører dem. Og selvom vi har effektiviseret og rationaliseret, betyder det, at hvert enkelt brev skal betale en større del af de faste omkostninger, der er forbundet med at drive et fintmasket distributionsnet, siger Morten O. Nielsen, kommunikationschef i Post Danmark.

I forhold til år 2000 sendes der i dag godt 1 milliard færre breve. Alene i første halvår af 2014 er brevmængden faldet med 11 pct., og Post Danmark følger markedets reaktion tæt, når kommunikationen mellem det offentlige og borgerne gøres digital 1. november.

– Selvom antallet af breve er faldet, så vil der fortsat være et stort brevmarked i Danmark. Dels giver den stigende e-handel ikke bare flere pakker men også tunge breve, og dels er erhvervslivets direct mails en effektiv og billig kommunikationsform. Modtagerne – både unge og gamle – sætter pris på og er trygge ved breve, som skaber større opmærksomhed end andre former for kommunikation, og det gør brevet attraktivt at bruge for virksomheder, der ønsker at blive husket og brænde igennem med sine budskaber, siger Morten O. Nielsen.

Post Danmark vil omdele en prisinformation til samtlige husstande, der ikke er tilmeldt Nej tak til reklamer-ordningen, når årsskiftet nærmer sig.

På http://www.postdanmark.dk/priser fremgår alle priser gældende fra 1. januar 2015.

(Foto: PostDanmark )