Musiknetværk Fredericia´s 7 personers store bestyrelse har siden den stiftende generalforsamling i februar i år, holdt flere bestyrelsesmøder og har efterhånden fået driften af foreningen på plads. Foreningen er nu klar til at tage imod indmeldelsen af nye medlemmer, som kan melde sig ind via foreningens webside: http://www.mnfa.dk

Musiknetværk Fredericia er en forening for både amatør og professionelle musikere, som gennem foreningen kan skabe et netværk og finde nogen at spille med. Man behøver ikke nødvendigvis at mangle nogen at spille med for at være medlem i foreningen. Man kan også bare netværke og skabe nye kontakter og udveksle gode ideer, meninger og holdninger.

Musiknetværk Fredericia lægger ud med et netværksmøde i Det Bruunske Pakhus, hvor alle er velkommen, også selv om man ikke lige står og mangler nogen at spille med. Der vil være mulighed for at jamme med andre, hvis der er stemning for det. Og foreningens bestyrelse vil være til stede og fortælle om foreningen, ligesom det vil være muligt at melde sig ind i foreningen.

(Arkivfoto)