Fremover bliver det meget nemmere at være havørred i Gudsø Mølleå.
Kolding Kommune har for nylig afsluttet et større entreprenørarbejde ved Gudsø Mølle, hvor vandet i åen ledes udenom møllesøen i et nyt slynget og hurtigt strømmende vandløb, – et såkaldt stryg, der udligner faldet på knap to meter ved opstemningen ved møllen. Det nye stryg er 310 meter langt.

I vandløbssystemet overfor Gudsø Mølle er der i alt ca. 15 km vandløb, hvoraf de fleste er nogle små fine vandløb med stenet og gruset bund, hvor ørrederne kan gyde deres æg.

Som en del af naturprojektet er møllesøen blevet renset op. Det er til gavn for dyre- og plantelivet i og ved søen. Det har også forbedret de landskabelige og rekreative værdier i området, fordi den åbne søflade nu er større end før møllesøen blev oprenset.

Vandløbsprojektet har været på de to kommuners ønskeliste gennem flere år. Udmøntningen af Statens Vandplaner har gjort realiseringen mulig. Projektet, der har et anlægsbudget på knap 2. mio. kr. er finansieret fuldt ud af midler fra EU.

Indvielse af vandløbsprojekt
Indvielsen sker onsdag den 12. november, kl. 15.00 – 16.30 ved Gudsø Mølle, Kolding Landevej 220, 7000 Fredericia. Fra de to kommuner deltager borgmester Jacob Bjerregaard og borgmester Jørn Pedersen samt udvalgsformand Christian Bro og udvalgsformand Birgitte Kragh.

Efter de officielle taler vil der blive foretaget elektrofiskeri, så nogle af åens ørreder og eventuelle andre fisk kan tages i øjesyn. Desuden fortælles der om de videnskabelige undersøgelser af fiskenes vandringer i åen, som DTU Aqua foretager. Alle er velkomne til at deltage i arrangementet.

(Foto: PR )