Ejerne af den gamle Voss-fabrik ønsker at nedrive fabriksbygningen, da bygningen i dag fremstår med en del bygningsskader som følge af hærværk og at bygningen ikke er vedligeholdt eller holdt opvarmet siden Elektrolux flyttede ud i 2008.

Nedrivningssagen er blevet behandlet i dag af By – og Teknikudvalget i Fredericia, som har givet et pænt nej til ejerne af Voss-fabrikken. Udvalget vedtog et såkaldt paragraf 14-forbud (planlovens paragraf 14), der forhindrer nedrivning.

– Fjerner vi den, fjerner vi det sidste spor af vores industrielle historie, som er en del af Fredericias dna, udtaler Christian Bro (S) til Fredericia Dagblad.

Bygningen er opført i 1899 og har en bevaringsværdi på 3 i Kulturstyrelsens database for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Fredericia Kommuneplan 2013-2025.

Hvad der så skal sker med bygningerne, vides endnu ikke.

(Arkivfoto)