Ejerne af den gamle Voss-fabrik ønsker at nedrive fabriksbygningen, da bygningen i dag fremstår med en del bygningsskader som følge af hærværk og at bygningen ikke er vedligeholdt eller holdt opvarmet siden Elektrolux flyttede ud i 2008.

Bygningen er opført i 1899 og har en bevaringsværdi på 3 i Kulturstyrelsens database for fredede og bevaringsværdige bygninger.
Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Fredericia Kommuneplan 2013-2025.

– Efter bygningsfredningslovens § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen, oplyser kommunen.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil By – og Teknikudvalget tage stilling til, om der kan meddeles nedrivningstilladelse til bygningen. Sagen forventes behandlet den 28. oktober 2014.

Har du bemærkninger til at bygningen nedrives, kan du indsende dem til By & Erhverv, Fredericia Kommune, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia eller pr. e-mail til kommunen@fredericia.dk senest den 24. september 2014.