Stormfloden den 4. januar viste, at sommerhusområderne Grønninghoved, Binderup og Bjert er sårbare over for vandstigninger. Miljøudvalget har derfor godkendt, at Kommunen arbejder sammen med sommerhusejerne om et projekt, der skal kystsikre strækningen.

Kystdirektoratet, der er myndighed på området, har vurderet, at der er behov for kystbeskyttelse på strækningen mellem Grønninghoved og Bjert. Næste skridt er, at Byrådet skal beslutte om Kommunen skal gå ind i processen sammen med et lokalt digelaug. I første omgang er der opbakning til dette i Miljøudvalget.

’Vi er godt i gang med at klimatilpasse de mest udsatte områder i kommunen overfor skybrud ligesom vi sammen med Kolding havn har igangsat et arbejde med at klimatipasse by- og havneområder i kommunen. I dag har udvalget haft en god dialog med de lokale repræsentanter for digearbejdsgruppen, som vi arbejder sammen med for at forebygge flere oversvømmelser i sommerhusområdet.  Det er en vigtig opgave og vi glæder os over den store lokale opbakning blandt områdets grundejere, fortæller udvalgsformand Eea Haldan Vestergaard.

Hvis Byrådet også nikker ja til den videre proces, er det første skridt at få udarbejdet et såkaldt skitseprojekt for kystsikringen. Løsningen bliver formentlig et dige, som både vil kunne klare den generelle vandstigning, som forventes at være omkring 25 cm indenfor de næste 50 år, og en stormflod, som den vi så i januar. Diget skal kunne sikre mod en stormflod på 2-2,5 meter. Digets højde, placering og udformning vil blive fastlagt i den videre proces, som vil strække sig over en række år.

370 sommerhusejere er involveret

By- og Udviklingsforvaltningen har allerede holdt indledende møder med repræsentanter for grundejerne i området, der omfatter ca. 370 husejere over en ca. 2,2 km lang kyststrækning.

Ved den seneste stormflod blev der målt højvande på 163 cm, hvilket ifølge DMI svarede til en 50 års hændelse i Kolding. Forvaltningen har kendskab til, at højvandet medførte oversvømmelser 3-4 steder langs kysten i Binderup-Grønninghoved-Bjert, hvor ca. 15 boliger fik oversvømmelser.

Sommerhusejerne skal have dannet et digelaug og Ejnar Damkjær fra den nuværende dige-arbejdsgruppe er glad for den politiske opbakning fra Miljøudvalget til kystsikringsprojektet:

’Det får vældig stor betydning for os, hvis kommunen går ind i projektet. Min fornemmelse er, at der er en stor opbakning til projektet blandt sommerhusejerne og mange mener, at det ikke kan gå hurtigt nok, fortæller Ejnar Damkjær, som har været tovholder for arbejdsgruppen.

Sagen skal behandles i Byrådet den 26. juni.