Middelfart og Fredericia kommuner samarbejder allerede på mange områder indenfor udvikling, løsning og drift af kommunale opgaver. På onsdagens møde, hvor medlemmer fra de to kommuners økonomiudvalg og direktion mødtes, blev et fælles samarbejdsgrundlag og nye samarbejdsmuligheder drøftet.

”Vi har i mange år haft et forbilledligt samarbejde med Fredericia Kommune, som vi altid har set som vores strategiske samarbejdspartner, da vi har sammenfaldende interesser indenfor bl.a. turisme, uddannelse, kultur og infrastruktur”, udtaler Steen Dahlstrøm, borgmester i Middelfart Kommune.

Borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune bakker op og siger ”Sammen kan vi skabe en stærk, erhvervs-, uddannelses- og turismeudvikling – der vil gavne de to nabobyer og sikre, at vi sammen optræder og opleves som én stærk aktør også på regionalt og nationalt plan”.

Fælles satsning på turisme

Et af de nye punkter på samarbejdslisten er ’Turisme og Event’, hvor der skal samarbejdes om øget udvikling af events og fælles markedsføring. Det skal styrke områdets image som et unikt og spændende turistmål og ske i samarbejde med mange aktører, herunder erhvervslivet. Samarbejdet skal derudover øge turisterhvervet i de to kommuner og skabe flere jobs. To store projekter er indledt, Bridgewalking, som bliver den første af sin slags i Danmark og Destination Lillebælt, der skal sikre større synlighed, viden og tilgængelighed for borgerne til den skønne natur i og omkring Lillebælt. Her er tale om en bæredygtig turismeudvikling, der sker i et tæt samarbejde med Kolding kommune. Eksisterende projekter som Lillebælt Halvmarathon, Rock Under Broen og Krydstogtanløb er også fælles samarbejdsprojekter fremover.

En vifte af nye samarbejdsområder

Bibliotekerne i de to kommuner vil fremover samarbejde om fælles branding af deres mange arrangementer, og hvis muligt, bliver der etableret én fælles database over de to bibliotekers materialebestand(bøger).

De to kommuner ønsker også at samarbejde omkring cykelfremme på tværs af kommunerne. Mange borgere pendler dagligt mellem de to kommuner – på cykel. En analyse skal vise, hvor der kan sættes ind med fælles nye tiltag.

På social- og specialområdet vil de to kommuner undersøge, hvor det vil gavne borgerne, at der indgås samarbejde. Således vil der indenfor misbrugsområdet blive kigget på samarbejde i forhold til rusmiddel behandling for kendte misbrugere og forebyggelse, når det gælder unge sårbare mennesker.

En kortlægning af eksisterende tilbud indenfor socialpsykiatriområdet i de to kommuner skal afdække, om og hvor, der fagligt, økonomisk, geografisk og organisatorisk er grundlag for at etablere et samarbejde.

På det specialiserede felt, indenfor tale, syn, høre og IKT-hjælpemidler, skal et samarbejde sikre, at opgaverne løses med mere tværfaglighed medarbejderne imellem og med fokus på rehabilitering samt, at tilbuddene er tæt på borgerne.

Et udvidet samarbejde mellem de to kommuners Jobcentre skal bl.a. sikre rekruttering på tværs af kommunegrænser, for på den måde at give virksomhederne de bedst mulige kandidater til de job, der er og de stillinger, der kommer samt understøtte væksten i kommunerne.

Et stærkt samarbejde udbygges og styrkes

”Vi har med succes allerede samarbejdet indenfor driftsfællesskaber, uddannelses- og forsyningsområdet – et samarbejde, hvor også andre kommuner er med. Nu glæder jeg mig til, at de to byråd skal behandle samarbejdsgrundlaget, så de gode tiltag kan effektueres”, udtaler Steen Dahlstrøm.

”Med mødet i dag manifesterer vi det gode samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommune – til gavn for borgerne og kommunernes økonomi. Et samarbejde der også er en styrke for hele Trekantområdet”, konkluderer Jacob Bjerregaard.

Det næste der skal ske er, at det fælles samarbejdsgrundlag skal behandles af byrådsmedlemmerne i de to kommuner.

Samarbejdslisten er lang

Fredericia og Middelfart kommuner samarbejder allerede inden for disse områder: Naturpark Lillebælt, Destination Lillebælt, Beredskabsvæsenet, EUC Lillebælt, Teknisk Skole, HTX Gymnasium, IBC, UU Lillebælt Ungdomsuddannelsesvejledning, tandregulering, Renesciens anlæg, TVIS – Trekantområdets varmetransmissionsselskab I/S, TAS – fælles kommunalt affaldsselskab, Fredericia-Middelfart Teaterforening, ADP og Fynske miljø ERFA netværk. Flere af de nævnte samarbejdsområder sker i et samarbejde, der inddrager andre kommuner i Trekantområdet.