Næsten hver anden forælder tror, at deres barn automatisk er dækket af mors eller fars ulykkesforsikring, hvilket den ikke gør, når barnet er over to år gammel. Lige så mange tror også, at deres barn er dækket af kommunens kollektive forsikring, men en sådan har ikke eksisteret siden 2012. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Ferien er forbiog et nyt skoleår er begyndt. Desværre risikerer mange børn at stå uden forsikring. Hver anden forælder tror nemlig, at deres barn er dækket af forældrenes ulykkesforsikring, men forældrenes ulykkesforsikring dækker kun i barnets to første leveår. Lige så mange tror, at skolens eller kommunens kollektive ulykkesforsikring dækker børnene, men den type forsikring har det ikke været tilladt for kommunerne at have siden 2012.

”Når børn fylder to år, skal de have deres egen børneforsikring, så de er sikret, hvis ulykken indtræffer. At så mange ikke har styr på hvilken forsikring, der dækker børnene, kan betyde, at mange børn slet ikke er forsikret, når de er på legepladsen, i skole eller til sport. Kommunen har nemlig ikke længere en forsikring, der dækker dem,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring, og uddyber:

”Hver eneste dag hjælper vi børn, der kommer til skade. De får hjælp til eksempelvis behandling af skaden, genoptræning og hjælpemidler. For familier, hvor barnets skade risikerer at blive kronisk, kan det altså blive et stort problem både økonomisk, praktisk og følelsesmæssigt, hvis de har fravalgt ulykkesforsikringen.”

Skader kan blive dyrere med alderen

Besøg hos tandlæge og læge er gratis for børn under 18 år. Men nogle skader – især tandskader – kan ikke altid behandles færdigt, før barnet er fuldt udvokset. I sjældne tilfælde er det nødvendigt med behandlinger hele livet. Hvis man ikke har en ulykkesforsikring, når skaden sker, vil det som oftest betyde, at behandlingen, man får som voksen, bliver for egen regning.

”Hvis skaden ikke bliver anerkendt af et forsikringsselskab på det tidspunkt, barnet kommer til skade, er der desværre ingen hjælp at hente senere i livet. Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at ens børn er dækket og kan få den rette hjælp, hvis de kommer til skade,” siger Henrik Sagild.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring blandt 1705 repræsentativt udvalgte respondenter i juni 2017. Spørgsmålene er udelukkende stillet til de, der angiver, at de har hjemmeboende børn.

Er dit barn dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, når det er i skole/institution?

Ja: 46 %
Nej: 24 %
Ved ikke: 30 %
Er dit barn dækket af en privat ulykkesforsikring?

Ja, min egen eller anden forælders ulykkesforsikring: 45 %
Ja, en separat børneulykkesforsikring: 55 %
Anden forsikring notér.: 0 %
Nej: 4 %
Ved ikke: 3 %