Flere børn og fans legede med LEGO® klodser i løbet af året. Stor efterspørgsel betød tocifret vækst i salget til forbrugerne, omsætningen og driftsresultatet samt betydeligt større markedsandele. Fortsat fokus på strategiske investeringer skal sikre bæredygtig, langsigtet vækst.

  • Salget til forbrugerne voksede 21 procent sammenlignet med 2019.
  • Omsætningen voksede 13 procent til DKK 43,7 milliarder sammenlignet med 2019.
  • Driftsresultatet voksede 19 procent til DKK 12,9 milliarder. Årets resultat efter skat voksede 19 procent til DKK 9,9 milliarder. Overskuddet voksede kraftigt, mens LEGO Koncernen fortsatte sine massive strategiske investeringer i langsigtede vækstinitiativer.
  • Det frie cash-flow udgjorde DKK 11,5 milliarder.
  • Den globale markedsandel steg markant.

BILLUND, 10. marts, 2021: LEGO Koncernen offentliggjorde i dag årsregnskabet for 2020. Omsætningen for året voksede til DKK 43,7 milliarder, en stigning på 13 procent sammenlignet med 2019, og salget til forbrugerne voksede med 21 procent i samme periode. Driftsresultatet var DKK 12,9 milliarder, en stigning på 19 procent sammenlignet med 2019. Den globale markedsandel voksede i alle de 12 største markeder.

”Vi er meget tilfredse med resultaterne. De viser, at LEGO® klodsen er tidløs, og at læring gennem leg er relevant. Vores resultater er også et vidnesbyrd om vores medarbejderes passion, kreativitet og vedholdenhed. På trods af pandemiens udfordringer arbejdede de utrætteligt for, at man i alle dele af verden kunne blive ved med at lege,” siger Niels B. Christiansen, adm. direktør i LEGO Koncernen.

LEGO Koncernen oplevede tocifret vækst i salget til forbrugerne i alle regioner, og væksten var særligt stærk i Kina, Nord- og Sydamerika, Vesteuropa samt i Asien og Stillehavsområdet.

Det stærke salg resulterede i vækst i driftsresultatet på trods af, at Koncernen foretog massive strategiske investeringer, og distributionsomkostningerne til global fragt af produkter steg på grund af midlertidige nedlukninger af produktionssteder i Mexico og Kina. Årets resultat efter skat voksede med 19 procent til DKK 9,9 milliarder, mens det frie cash-flow var DKK 11,5 milliarder.

”I løbet af de seneste to år har vi foretaget omfattende investeringer i initiativer, der understøtter langsigtet vækst. I 2020 begyndte disse investeringer at bære frugt – særligt inden for e-handel og produktudvikling. Vi vil øge investeringerne i det kommende år med fortsat fokus på udvikling af nye legeoplevelser, vores brand, digitalisering og videreudvikling af vores fysiske og digitale salgskanaler,” siger Niels B. Christiansen.

Stærke produkter med bred appel

Det stærke salg i 2020 var drevet af, at flere mennesker i alle aldre byggede med LEGO klodser. De var inspireret af en stærk portefølje, som tilbyder kreativitet på tværs af alle aldersgrupper og interesser. De bedst sælgende LEGO temaer var – i vilkårlig rækkefølge: LEGO® City, LEGO® Technic, LEGO® Star Wars™, LEGO® Friends og LEGO® Classic.

LEGO® Super Mario™, som tilbyder en unik kombination af digital og fysisk leg, blev lanceret i august 2020 og blev en af Koncernens mest succesfulde lanceringer. Investeringer i produkter, der naturligt kombinerer fysisk og digital leg, vil fortsætte i 2021 med blandt andet LEGO® VIDIYO™, der blev lanceret i marts 2021, og som tager afsæt i børns begejstring for musik og leg.

”Vi ved, at børn og voksne elsker LEGO klodsen, og den vil altid være grundstenen i vores virksomhed. Men i dag vokser børn op i en digital verden, og de kombinerer uden problemer digital og fysisk leg. Vi er begejstrede for at kunne tilbyde dem sikre og spændende legeoplevelser, som både er sjove og samtidig byder på nye måder at lære og være kreativ,” siger Niels B. Christiansen.

LEGO Koncernen fortsatte også med at investere i sit brand gennem den globale kampagne ’Rebuild the World’, og LEGO® brandet blev i 2020 kåret til verdens mest elskede brand (1).

Innovative og agile salgskanaler

LEGO Koncernens investering i detailhandel gennem flere fysiske og digitale kanaler – et såkaldt omnichannel-netværk – understøttede vækst på både partneres og egne kanaler, mens fysiske butikker var tvunget til midlertidigt at lukke ned for at forhindre spredningen af COVID-19. Antallet af besøgende på LEGO.com blev fordoblet i 2020 sammenlignet med året før, mens LEGO Koncernen samtidig fortsatte sin globale ekspansion med flere fysiske butikker. I 2020 åbnede 134 nye LEGO® brandede butikker, heraf 91 i Kina. Det bragte det samlede antal LEGO butikker globalt op på 678. LEGO Koncernen planlægger at åbne yderligere 120 butikker i 2021, heraf 80 i Kina.

”Folk er på udkig efter unikke og uforglemmelige fysiske brandoplevelser, så vi vil fortsætte med at investere i nye LEGO butikker og samtidig gøre oplevelsen i butikkerne endnu bedre. Den tilgang styrker vores brand og har en positiv indvirkning på tværs af kanaler. Vi vil desuden yderligere udvikle vores kompetencer inden for e-handel for at understøtte onlinehandel på vores egen og vore partneres platforme,” siger Niels B. Christiansen.

Ambitiøs digital transformation

I løbet af 2021 vil LEGO Koncernen accelerere sine investeringer i digitalisering på tværs af hele forretningen. Ambitionen er at udvikle digitale oplevelser i verdensklasse for alle, der interagerer med LEGO Koncernen – fra forbrugere og handelspartnere til leverandører og medarbejdere. For at understøtte ambitionen vil LEGO Koncernen udvide sine digitale og teknologiske afdelinger i løbet af året.

”Vi har et solidt, digitalt fundament, men vi skal udvikle os hurtigere. Det seneste år har vist vigtigheden af at have en agil, tilpasningsdygtig virksomhed bygget på stærke, digitale fundamenter. Vi vil videreudvikle vores kompetencer på det område, så vi er klædt på til at imødekomme efterspørgslen fra handelspartnere og forbrugere både nu og i fremtiden,” siger Niels B. Christiansen.

Investeringer i en positiv påvirkning til gavn for fremtidige generationer

I 2020 offentliggjorde LEGO Koncernen planerne om at investere op til DKK 2,6 milliarder over tre år i initiativer indenfor bæredygtighed. Disse initiativer skal blandt andet inspirere flere børn til at lære gennem leg, reducere virksomhedens miljøpåvirkning og sikre inkluderende arbejdspladser for alle, der er involveret i fremstillingen af LEGO Koncernens legeoplevelser.

Med initiativer, der støtter læring gennem leg, nåede Koncernen ud til 3,2 millioner børn, heraf mange i nød. LEGO Koncernen indledte også test af genanvendelige papirposer i LEGO æsker som led i udfasningen af engangsplast. Derudover forpligtede Koncernen sig til at reducere sin absolutte CO2-udledning med 37 procent inden 2032, et mål som er godkendt af Science Based Target initiative og i overensstemmelse med de reduktionsniveauer, der kræves for at holde den globale opvarmning under 1,5°C.

I løbet af året annoncerede LEGO Koncernen partnerskaber med en række organisationer i sammenhæng med sine bestræbelser på at have en positiv påvirkning på det samfund og den planet, som nutidens børn vil arve. LEGO Koncernen vil fortsætte arbejdet med UN Women for at styrke piger og kvinders rolle i samfundet og på arbejdspladsen samt partnerskabet med Ellen MacArthur Foundation for at udforske cirkulære forretningsmodeller.

”Børn i dag står overfor udfordringer, der er komplekse og kræver handling nu. De skal løses i samarbejde mellem virksomheder, regeringer og eksperter. I LEGO Koncernen ser vi frem til at fortsætte samarbejdet med børn, forældre, kollegaer og partnere om at skabe en lys fremtid for de kommende generationer,” siger Niels B. Christiansen.Infographic showing the LEGO Group's 2020 highlights

Skriv et svar