Fra uge 33 og i de kommende uger starter de første skoler igen efter sommerferien, og for ca. 66.500 børn er det første skoledag. Det betyder at mange små, nye og urutinerede trafikanter bevæger sig rundt i trafikken. Derfor vil politiet traditionen tro gennemføre en landsdækkende skolestartskampagne i trafikken.

Politiets erfaring fra tidligere års ”skolekampagner” viser, at mange bilister har så travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole, at de glemmer at udvise hensyn overfor andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole. Mange bilister kører således for hurtigt på vejene omkring skolerne.

I forbindelse med politiets tilsvarende skolestartskampagne sidste år blev der konstateret flere end 6.168 hastighedsovertrædelser ud for skolerne eller på skoleveje. 39 af disse overtrædelser var så grove, at føreren udover en bøde fik en betinget frakendelse af førerretten. 863 havde glemt at spænde sikkerhedsselen.

Derfor vil politiet igen i år ved anvendelse af manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol i de kommende uger sætte massivt ind for at medvirke til sikring af skolevejen og skride ind over for trafiksynderne.

Politiindsatsen vil blive koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på: – bilernes hastighed – om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele eller –udstyr – om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele – skolepatruljernes arbejde, og – forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

(Foto: politi.dk)