Børn- og ungeudvalget i Kolding har netop forholdt sig til et rædselskatalog af besparelser på særligt de mindste børn – og det er især de mest sårbare børn, der må holde for. Der bliver blandt andet både færre specialpædagoger og timer til ressourcepædagoger, som ellers skulle sikre en hurtig indsats overfor sårbare familier og forebygge en skæv udvikling fra barnsben.

Det kan undre, at regeringen i sit nye dagtilbudsudspil lægger op til flere pædagoger til udsatte børn, men med den andre hånd iværksætter de besparelser, som nu presser børneområdet i Kolding. I forvejen er der et hårdt pres på børneområdet, hvor dagtilbuddene forventes at skulle hjælpe flere børn med stadigt mere komplekse udfordringer.

Der er hårdt brug for specialpædagogerne, som tager sig af de børn, der har brug for ekstra omsorg og udvikling i et samspil med højt kvalificerede medarbejdere. Ofte er der tale om en en-til-en-indsats i institutionerne, og sammen med besparelserne på ressourcepædagogerne kan det ikke andet end at medføre mindre tid til omsorg og udvikling for denne gruppe af vanskeligt stillede børn. Det vil reducere deres i forvejen svære muligheder for at klare sig i et samfund, der kræver mere og mere – og det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Vi skal investere i børn og forebygge, det er bedst for barnet – men også for den kommunale kasse på sigt.

Af spidskandidat til KV17 for SF, Karina Lorentzen, Sindalvej 4, 6000 Kolding