Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommuner som et forebyggende tilbud afholder afklarende samtaler med kronisk syge borgere. I Kolding Kommune har vi valgt at tage skridtet videre, og i stedet optimere disse samtaler til at være sundhedssamtaler, der 1) tilbydes til flere end alene kronisk syge borgere og 2) har fokus på, at det er borgeren selv, der ved hvor skoen trykker.

Samtalernes indhold vil derfor tage udgangspunkt i de emner, der er vigtige for den enkelte borger. Og det giver god mening, idet det vil være spild af alles tid, hvis fx alle kronisk syge skal puttes ned i én samlet kasse, som offentlige systemer ofte har en tendens til.

Hvis vi lykkedes med at tilbyde individuelt tilpassede forløb, hvor vi kan målrette indsatsen for hver enkelt borger – uanset om behovet bunder i fysiske eller psykiske lidelser – så bliver vi for langt flere borgere, der har berøring med sundhedsområdet, en fantastisk kommune at være bosat i.

Kristina Jørgensen
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget (DF)
Bakken 15, Lunderskov