Kronisk sygdom kræver sin mand m/k. Det gælder også mennesker med Parkinsons sygdom. Derfor er en koordineret indsats i forhold til kommunens tilbud en stor fordel for parkinsonramte borgere. Indsatsen hjælper borgerne med at fastholde livskvaliteten, kontakten til arbejdsmarkedet og med at klare sig i eget hjem – også selv om deres sygdom bliver sværere.

Som parkinsonramt borger vil jeg varmt anbefale Fredericia kommune at tilknytte en koordinator, der kan hjælpe kronisk syge. Ti kommuner har allerede etableret en parkinsonkoordinatorfunktion, Vejen, Gladsaxe, Herlev, Ishøj, Ballerup, Slagelse, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Rudersdal.

Parkinsonforeningen tilbyder en relevant efteruddannelse (6 kursusdage). Jeg opfordrer Fredericia kommune til snarest muligt at sende en medarbejder på kursus!

Brian Guldbrandt
(Parkinsonramt)
Kredsformand for Sydøstjyllandskredsen
Kirkely 9C
6000 Kolding