Social- og sundhedsudvalget har på sit seneste møde fået en orientering om unge og misbrug i Kolding Kommune. Det er meget tydeligt at der er plads til betydelige forbedringer.

I 2016 var der 117 unge i behandling ved Kolding Kommunes misbrugscenter. Størsteparten af de unge indtager rusmidler, flest hash og amfetamin mens en lille gruppe har et alkoholmisbrug.

Af de 117 unge, er 41 fortsat i behandling. 43 unge er ophørt eller har afsluttet behandlingen efter eget ønske. Kun 9 unge har reduceret deres forbrug af rusmidler. 5 unge udskrevet til andre institutioner. 3 unge er stabiliseret blandt andet ved hjælp af medicin. 16 unge er udeblevet fra behandlingen.

Center for rusmiddelforskning har i juni 2015 vurderet, at ca. 17.000-20.000 unge i alderen 15-25 år har udviklet et misbrug af illegale stoffer på landsplan. Dette svarer til et sted mellem 275 – 320 unge i Kolding Kommune.

Kommunen har altså langt fra kontakt med alle unge, der er ude i misbrug og blandt dem man har fat i, lykkes man langt fra altid med behandlingen.

VI har en fælles interesse i, at få de unge mennesker ud af misbruget og på ret køl igen, så de også har en gode fremtid. For deres egen og for fællesskabets skyld. Derfor er der vigtigt at øge indsats og se på hvad man har succes med andre steder i Danmark og i udlandet.

Susanne Hvid Hansen
Byrådskandidat for Dansk Folkeparti
Kingosvej
6000 Kolding