Nu er jeg ved flere lejligheder stødt på en bemærkning om, at Byrådet ved indtrædelse har lavet en aftale om, at byrådsmedlemmerne skal gemme deres kritik væk og der skal være fokus på at tale Fredericia op. Jeg synes det er fantastisk, at man har fokus på at tale Fredericia op for der er rigtig mange steder, hvor Fredericia gør det fantastisk.

Men er der indgået sådan en aftale eller er det bare løse rygter, der florerer i bybilledet?

Begge svar kan bekymre mig.

Er det et nej til mit spørgsmål og der ikke er indgået aftale så synes jeg det er bekymrende, at der florerer den slags rygter. I mine øjne så er det et billede på manglende tillid til de folkevalgte. Et billede på en undren blandt Fredericianerne om, hvorfor der kommer forsvindende lidt kritiske røster og italesatte ønsker om forandringer fra de forskellige lokalpolitikere. Jeg har selv selvsamme undren.

Er det et ja til mit spørgsmål og der er indgået aftale om, at man gemmer sine kritiske røster væk så er det bekymrende, at man i Byrådet har valgt at give hinanden mundkurv på og dermed har begrænset Fredericianerne i forhold til at navigere i det politiske landskab. En sådan aftale vil også betyde, at der er stor risiko for at en masse informationer og viden ikke bliver delagtiggjort med Fredericianerne.

Er der nogle lokalpolitikere, der kan give mig et fingerpeg om i hvilken retning jeg skal vende min bekymring. Det giver samtidig også et fingerpeg om I hvilke baner jeg skal fokusere på, at arbejde for at rette op på denne problematik.

Søren Haastrup
Byrådskandidat
Alternativet Fredericia