Hvad har lægen og pizza bageren til fælles?
Svaret er alt og intet. Lægen er en af de personer, der tillægges den højeste grad af troværdighed og respekt. Og det er der god grund til. Men der er desværre også god grund til at tvivle.
Desværre kommer tvivlen ikke patienten til gode.
Lad mig først minde læserne om den meget lange og lige så triste historie om lægers gentagne og systematiske fejl. Lad mig dernæst minde om, at afsløringer om direkte dårligt lægehåndværk altid kommer fra berørte patienter og en energisk presse, der gang på gang, bevidner manglende eller forkert behandling.
Senest handler det om en kræftlæges graverende fejl. En modekirurgs utilstrækkelige bedøvelse af brystopererede, en peniskirurg, en tandlæge der ikke kan finde ud af at lave implantater, en psykiater der selv er psykisk syg osv.
Ovenstående eksempler drejer sig om uddannede læger der desværre bedst kan betegnes som kvaksalvere. Kvaksalvere der beskyttes af et myndighedskompleks med berøringsangst. En berøringsangst der begrundes med “ikke at ville hænge en læge ud”.

Det er mildt sagt skræmmende hvad vi som uvidende patienter skal risikere i mødet med den hvide lægeverden.
Vi har ingen viden om, om lægen er verdens bedste eller værste læge.
Heldigvis tegner der sig en holdningsændring blandt lægekolleger om, at indberette udygtighed. Mere af det!

Og så er der pizza bageren, og slagteren og bageren og pølsemanden og kantinen mm.

Her er der ingen fine følelser. En sur smiley 10 cm fra dørhåndtaget kan vejlede forbrugeren om hvad status er for den håndværksmæssige kvalitet. Her er der ingen problemer med at “hænge ud”.

Fejl og fejlvurderinger kan forekomme i alle brancher og én gang er ingen gang. Men uanset branche er vi som brugere og forbrugere nødt til at kræve, at gentagne fejl og manglende duelighed skal konsekvensbehandles, så trygheden genskabes.

Der skal iværksættes et arbejde, hvor vi skal arbejde for, at vi får en ordning, hvor borgeren sikres mod dårlige behandlere.

Af Karsten Byrgesen, Regionsrådskandidat og spidskandidat Dansk Folkeparti Fredericia,
Hjarnøvej 7, 7000 Fredericia