Sundhedsstyrelsen gør i HPV-sagen, det, en diktaturstat gør, når den møder modstand: fjerner modstanderne, skaber frygt i befolkningen, og tromler deres agenda ned over befolkningen. Det er værd at huske på, at Sundhedsstyrelsen har haft mange alvorlige skandalesager de sidste årtier, hvor den har handlet inadækvat og været skyld i, at utallige personer har pådraget sig skader, der har ført til sygdom, invaliditet og dødsfald. Det er sandsynligvis kun toppen af isbjerget, der er kommet til offentlighedens kendskab.

International forskning inden for HPV-vaccinens eventuelle bivirkninger er sandsynligvis tæt på en udredning af de biologiske årsager. Dette bliver formentlig offentliggjort inden for de kommende tre måneder og vil kunne afgøre, hvorvidt HPV-vaccinen forårsager de 90 kendte bivirkninger. Således har Yehuda Shoenfeld et al. i bogen Vaccines & Autoimmunity (2013) fremlagt årsagssammenhængen mellem vacciner og bivirkninger:

Jeg vil gøre læseren opmærksom på ASIA – autoimmun/inflammatorisk syndrom udløst af adjuvans (kap. 10). HPV-vaccinen indeholder aluminium adjuverede nanopartikler, som krydser blod-hjerne og blodcerebrospinalvæske barrierene, og forårsager immunologiske og neurotoksiske skader (kap.4). HPVvaccinen indeholder også kviksølv, som er toksisk for centralnervesystemet og perifere nerver samt nyrerne. Fjernelse af de toksiske metaller fra patienterne bedrer deres helbred. Det nævnes, at sikrere vacciner sandsynligvis kan produceres vha. humane lymfocytter (kap. 5). Det anbefales, at en vaccine, der gives til en rask population mod en sygdom, den sandsynligvis aldrig får, skal følge højeste sikkerhedsstandarder. Dette er ikke opfyldt med HPV-vaccinen (kap. 17).

Jeg har klinisk gennem de sidste tre et halvt år været i kontakt med over 300 meget syge unge kvinder fra hele landet, der efter HPV-vaccinen udviklede deres sygdom. Alle disse 300 unge kvinders symptomer peger i retning af, at det er HPV-vaccinen, der har udløst deres sygdom. HPV-vaccinen udløser ME (Myalgisk encefalomyelitis) hos 1 – 3 % af de vaccinerede, hvoraf 1/3 får voldsomme invaliderende symptomer – op til 90 forskellige symptomer er beskrevet.

Det er meget vigtigt at fremhæve, at omkring 80% af de syge kan helbredes ved et simpelt bivirkningsfrit koncept, som ikke nødvendigvis kræver medicinalbranchen eller lægernes medvirken. Det er derfor stærkt påkrævet, at de syge findes og behandles adækvat, samt at vaccinen sættes på stand by indtil HPV-vaccinens virkninger/bivirkninger er fuldt afklaret.

De 5 millioner kroner Sundhedsministeriet har givet til promovering af HPV-vaccinen skulle i stedet være gået til at opspore og behandle de syge.

Årsagen til sundhedsmyndighedernes kraftige promovering af HPV-vaccinen skyldes deres afhængighed af medicinalindustrien.

Japan valgte efter få måneder at trække HPV-vaccinen fra børnevaccinationsprogrammet og har ikke disse mange syge unge kvinder. Ligeledes har bl.a. Østrig også fravalgt HPV-vaccinen i deres vaccinationsprogram.

De danske sundhedsmyndigheder hævder, at de syge unge kvinder lider af den psykiatriske diagnose Bodily Distress Syndrome, BDS, en diagnose som psykiaterne på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Århus har opfundet. BDS skulle være en svær udgave af de såkaldte såkaldt funktionelle lidelser. Myndighederne mener, at BDS ikke er vaccineudløst, men at den har været til stede i hjernen hos de ramte piger og kvinder siden den tidlige barndom, hvilket der dog ikke kan findes videnskabeligt belæg for. De fleste syge piger og kvinder var meget aktive og sportstrænede, inden de blev syge efter HPV-vaccinen.

Diskussionen står altså mellem den fysiske diagnose ME og den psykisk diagnose BDS som årsag til de syge kvinders tilstand.

De danske sundhedsmyndigheder har svigtet de HPV-syge piger, hvad enten deres sygdom skyldes en fysisk eller en psykisk lidelse. Politikerne, embedsvæsenet og sundhedsvæsenet er blevet gjort opmærksom på problemstillingen, blandt andet har jeg rundsendt over 90 sygehistorier til denne kreds. Når hele denne tragiske sag bliver rullet op er der mange personer, der skylder befolkningen en forklaring på, hvorfor de har handlet, som de har gjort: enten kraftigt promoveret HPV-vaccinen eller forholdt sig tavse.

Havde Danmark været en diktaturstat, havde jeg været interneret eller likvideret. Vi har imidlertid et ”demokratisk diktatur” og derfor er jeg kun frataget min bestalling og muligheden for at ytre mig i pressen. Det er årsagen til, at denne artikel kommer på Facebook samt sendes til relevante personer inden for sundhed, politik, embedsvæsen og presse for at oplyse dem om, at der er en årsag til, at HPV-vaccinen har mistet momentum – nemlig på grund af, at den kan give voldsomme og invaliderende symptomer, som heldigvis i de fleste tilfælde kan bedres ved den rette behandling.

Jeg vil endnu engang opfordre til, at HPV-vaccinen stoppes, og at der indledes en seriøs dialog mellem tilhængere og modstandere af HPV-vaccinen. Det er uværdigt for et sandt demokrati, at magtapparatet tromler sin vilje igennem overfor befolkningen og ikke tager notits af relevant kritik.

Med venlig hilsen

Stig Gerdes
Formand for Borgerretsbevægelsen
og afsat praktiserede læge