SF foreslog i 2013 projekt “Blå fisk”. Jeg havde i San Fransisco set skilte, der gjorde opmærksom på hvilke kloakker, der blev ledt ud i vandløb. I Kolding kom projektet til at hedde ’Hjælp Fisken’ .
Projektet var et pilotprojekt i et område ved Dalby med ca. 290 boliger samt 300 erhvervsadresser.

Virksomhederne fik et besøg med snak om, hvordan regnvandssystemet i området er opbygget og de fik tilbudt informationsmateriale og mærkater til pladsernes regnvandsriste.

Og 500 flyers blev delt ud i 500 boligejendomme. Og asfaltfolier med “hjælp fisken” blev sat på ved alle regnvandsriste i de offentlige veje i begge områder. I godt samarbejde med Brændkjærskolen.

Den lille tegnefilm der blev udviklet har siden vakt stor interesse fra brancheforeningen DANVA og andre kommuner. Flere kommuner har desuden købt rettigheder til tegnefilmen af designeren og fået lov til at bruge den med reference til Kolding Kommune.

SF er som alle andre optaget af klimaudfordringen.
Og vi er glade for at vores forslag fra 2013 nu foreslåes koblet på en varig informationskampagne. Udfordringen er kun blevet større efterhånden som regnvand i stigende grad håndteres lokalt og holdes adskilt fra spildevand. Dermed øges risikoen for at vandløb forurenes og fisk og andre vanddyr dræbes til skade for miljøet.
Skal der passes på miljøet og det skal det, er det en opgave for alle borgerne. Og da er “Hjælp fisken” skiltene en god reminder.

Lis Ravn Ebbesen, SF, Lindealle 18, Kolding