I Region Sjælland har man netop fremlagt en evaluering af et forsøg med private fødeklinikker.

Sundhedsstyrelsen havde før forsøget blev igangsat, udtrykt bekymring over om indførelsen af private fødeklinikker, ville fjerne grundlaget for sygehusenes fødegange og den faglige udvikling på disse. Det kan man nu konstatere ikke er sket. Tværtimod supplere de to muligheder hinanden rigtigt godt.

Det har givet gode oplevelser til de fødende kvinder og har ikke generet fødegangene.

Sundhedsudvalget i Regions Syddanmark har nu modtaget evalueringen og fået en orientering om erfaringerne. Sundhedsudvalget har også fået en henvendelse den private fødeklinik i Regions Sjælland kaldet ”Storkereden” der kan fortælle om de mange positive erfaringer, som er gjort. Ligeledes fortæller Storkereden, at gravide kvinder fra Region Syddanmark henvender sig til dem, for at efterlyse muligheden for at føde på fødeklinik i Region Syddanmark. Vi må derfor antage, at de fødende kvinder har interessen for, at føde på fødeklinik og en sådan klinik i vores region har et positivt potentiale.

Vi kan derfor kun opfordre til, at Regions Syddanmark ved de kommende budgetforhandlinger også afsætter midler til et forsøg med private fødeklinikker. Således kvinderne i vores region også får den valget mellem at føde på et sygehus og at føde på en klinik, med en jordemor de kender, i mindre og for nogle mere trygge omgivelser.

Vi mener at en ny tilgang til fødselsområdet, vil gavne de fødende og deres børn fremadrettet. Derfor er der behov for investering i fødsler og kvindernes mulighed for mere frit valg.

Henriette Schlesinger
Spidskandidat for Venstre i Kolding Kommune til Regionsrådet
Lykkegårdshave 19
6000 Kolding

og

Søren Rasmussen
Medlem af Regionsrådet for Syddanmark
Primulavej 7
6000 Kolding