Radikale Jesper Elkjær vil have en designmanual for udviklingen af Kolding Midtby. Det er helt på sin plads med en debat om udviklingen af midtbyen, når bare det ikke ender i smagsdommeri eller deponering af handlefrihed til et panel af formfuldendte æstetikere.

Midtbyen trænger til en debat der forholder sig til mere end blomsterkrukker og stadsarkitekter. Vi bør tage en debat, hvor alle interessenter er med – de der bor (og kommer til at bo) i centrum, de forretningsdrivende, alle der bevæger sig i centrum, institutioner og attraktioner der også er afhængige af en velfungerende bymidte.

Fint med eksterne bidragsydere der kan stille de frække spørgsmål og bidrage til refleksioner. F.eks. om gågadesystemet bør gøres kortere? Er centrum ved at flytte ned til åen? Kan vi åbne for kollektiv trafik i Jernbanegade og til Vestre Torv – og dermed binde midtbyen bedre sammen? Hvorfor er ensretningen som den er? Der er masser af spørgsmål at tage fat på.

Et af de vigtigste områder i Kolding midtby er Riberdyb/Holmsminde arealerne. Socialdemokratiet har sat 1. oktober som den politiske frist. Som borger i Kolding skal du vide, hvad vi politikere vil med området. Det kunne være befriende, hvis flere partier ville støtte op og også ad den vej interessere sig for hvad der skal ske i midtbyen. Det behøver vi ikke afvente en designmanual for.

Jeg vil glæde mig til, at ord bliver til handling og til en spændende debat om Koldings dejlige midtby – og jeg håber, du vil deltage i den.

Af Christian Haugk, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet
Vranderupvej 45, Kolding