En fantastisk dejlig dag rent vejrmæssigt valgte jeg at bruge som tilhører ved dagens byrådsmøde, der helt klart bar præg af at være det sidste inden sommerferien. Det var et møde, hvor punkt efter punkt ret hurtigt blev nikket af. Det var tydeligvis et meget enigt byråd, hvor der ikke engang var behov for at kigge rundt i salen for at konkludere at alle nikkede. Der blev stort set ikke nikket så det virkede meget proformaagtigt.

Jeg vil rose Kurt Halling fra DF  for at ønske at de folkevalgte bliver holdt ajour i forhold projekter med veteranerne. Jeg forstår slet ikke, at det ikke ligger implicit i alle projekter Byrådet er med til at sætte i gang også selvom kommunen ikke direkte har penge med ind i projektet da det finansieres af statslige midler. Dog lægger kommunen ressourcer i forhold til ansatte, der bidrager med arbejdstid til projektet. Selvfølgelig er det vigtigt at de folkevalgte har fingeren på pulsen og det ikke blot er embedsværket, der holder øje med og lærer af projektet. Tak Kurt Halling for dit indspark.

Derudover vil jeg rose Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten for at ønske en præcisering af hvad man vil gøre for at få flere Fredericianere til at deltage i valget. Desværre blev du lidt affærdiget og det virkede ikke som om det pågældende udvalg havde et svar klar til dig. Det håber vi de får mulighed for at tænke over i løbet af sommerferien. Jeg kunne nemlig også godt tænke mig at høre mere om deres reelle planer. Udsendelse af sms om valg blev tydeligvis forkastet selvom du ikke var enig i den beslutning. Jeg støtter dig bestemt op omkring ”sms-varslet” og ønsket om en præcisering af hvilke tiltag man vil gøre i forhold til at øge valgdeltagelsen.

32 minutter tog det at nikke de 17 punkter af og her nåede vi endda at synge 2 vers af en fødselsdagssang for borgmester  Jacob Bjerregaard. Tillykke med fødselsdagen for resten. 40 år er ingen alder kommer det fra en, der har en måneds erfaring i at vide det.

18 punkter var der på dagsordenen. Det sidste punkt omhandlende DanmarkC var lukket for tilhører og presse. Noget der efterfølgende blev snakket om udenfor byrådssalen.  Jeg synes det er ærgerligt for nærdemokratiet når man nedprioriterer åbenhed. At dømme ud fra flokken af tilhører, der efterfølgende havde en dialog om det man oplevede så tænker jeg også at det både skader tilliden til de folkevalgte og troen på nærdemokratiet og sidst men ikke mindst så kan det virke som om, at ytringerne om øget borgerinddragelse blot er varm luft. Det er ærgerligt når lukkethed får Fredericianere til at føle sig uden for nærdemokratiet.
Byrådet kan selvfølgelig have gode grunde for at gøre som de nu valgte at gøre det. Jeg ytrer mig blot om hvad jeg observerede og hvad jeg tænker er skidt for vores nærdemokrati. Hvorfor ikke spille med helt åbne kort? Men der var sikkert tale om en sag, der kan defineres som en personsag og derfor blev behandlet for lukkede døre. Der gik dog ikke lang tid før de folkevalgte strømmede ud af døren så mon ikke det var et orienteringspunkt snarere end et egentlig beslutningspunkt.

Et kort møde havde dog den fordel, at jeg efterfølgende fik mulighed for at have en time med nogle af de andre tilhører, hvor nærdemokratiet i Fredericia var under luppen. En spændende og lærerig snak. Tak for det.

Søren Haastrup
Byrådskandidat
Alternativet Fredericia