Fødevarestyrelsen har haft travlt med kuglepennen, da de var på kontrolbesøg hos Stellas Bageri i Dronningensgade i Fredericia, som skete på baggrund af en forbrugerhenvendelse. Her er et uddrag af kontrolrapporten fra den 5. september 2014:

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Følgende er konstateret: Der er ikke engangsaftørring på personaletoilet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der vil blive fulgt op på dette.

Det indskærpes, at fødevarer skal beskyttes mod kontaminering. Følgende er konstateret: I frostrum drypper der vand (kondens) ned på uemballerede kager. I kælderen opbevares emballage under rør hvor der ses vækst af skimmel eller lignende. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil flytte kagerne og kassere forurenede kager.

Det indskærpes, at fødevarer skal opbevares så de sikres mod skadedyr. Følgende er konstateret: Palle med melsække opbevares udendørs i åben port. Virksomheden oplyser at pallen med mel har stået der natten over. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil flytte melet.

Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Gulv og vægge i produktionslokale er snavset og personaletoilet er snavset. gummilister i kold jomfru og kasser under bagebord er snavsede. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der vil følges op på dette.

Det indskærpes at inventar der kommer i berøring med fødevarer skal renholdes. Følgende er konstateret: Brødkasser der opbevares udendørs skal rengøres inden disse bruges til opbevaring af bagværk. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Opvaskemaskinern er p.t i stykker.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at virksomheden sikres mod skadedyrs indtrængen. Følgende er konstateret: To-delt yderdør fra produktionslokale slutter ikke tæt. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil udbedre dette.

Indskærpelsen overfor Stellas Bageri medfører et opfølgende kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen.

(Arkivfoto)