Sammen med forskningsafdelingen ved Aarhus Universitets Hospital, Risskov, skal et nyt projekt i Kolding dokumentere den positive virkning, og klarlægge sammenhængen, mellem de positive effekter som kunst og kultur har på den mentale trivsel.

Erfaringer fra tidligere projekter, blandt andet antistresshaven i Geografisk Have, projektet Kunst og Trivsel på Trapholt og dokumenterede erfaringer fra Skåne i Sverige, er blot noget af den baggrundsviden, der har sat rammen for et nyt spændende samarbejde.

– Nu kan vi bygge videre på de erfaringer, vi har fået fra Terapihaven Møllebæk, hvor der er evidens for at inddrage andre oplevelseselementer i processen med at blive rask. ”Kultur i arbejde” inddrager så kultur, hvor man til sammenligning i Terapihaven inddrager natur. Det er et spændende krydsfelt vi lander i, midt mellem kulturområdet og beskæftigelsesområdet, men der er også behov for at hjælpe den store gruppe af stressramte, fortæller Mette Balsby, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune.

I Kolding Kommune er der et stort ønske om at afsøge, hvad kultur kan have af betydning for mental trivsel, psykisk velbefindende og generelle livskvalitet. Ikke kun for borgere derstår udenfor arbejdsmarkedet på grund af sygdom, men også andre grupper af udsatte borgere.

Tanken med Kultur i arbejde i Kolding er at sætte fokus på en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden til sygemeldte borgere med belastningsreaktion(stress), angst og let til moderat depression via elementer fra kulturens verden.

– Det er et spændende projekt hvor både kulturinstitutionerne og arbejdsmarkedet kan byde ind med noget, og få noget igen når projektet er afsluttet og vi står med dokumenterede resultater. Jeg er stolt af de modige kulturinstitutioner i kommunen, som tør prøve grænser af og gå nye veje for at være med til af afdække hvor langt, og til hvad, man kan bruge kultur aktivt i vores hverdag og for det enkelte menneske, siger Jesper Elkjær, formand for Kulturudvalget i Kolding Kommune.

Fakta:
Mange har tidligere forsket i musikkens, kunstens og litteraturens indvirkning på vores mentale sundhed, og der hersker ingen tvivl om, at kulturen har en positiv effekt.

Kolding Kommune vil nu i samarbejde med forskerne fra Aarhus Universitets Hospital, Risskov, levere solid dokumentation for den effekt som Kunst og Kultur har.

Arbejdsmarkedsudvalget og Kulturudvalget, har i et samarbejde med Kunstmuseum Trapholt, Koldingbibliotekerne, Musikskolen Kolding samt kommunens fundraisere søgt fondsmidler til projektet Kultur i arbejde i Kolding.

En fælles fondsansøgning er allerede sendt afsted, og der forventes svar på ansøgningen i efteråret 2017. Hvis der bliver hentet tilstrækkeligt med midler, forventes projektet at kunne starte op i begyndelsen af 2018.