Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at 19 lokale idrætsfaciliteter i år får tilskud på baggrund af de ansøgninger, de har sendt ind til udvalget. Pengene skal alene bruges til udvendig vedligeholdelse af f.eks. facader, vinduer og sokler.

Puljen til klimaskærm til idrætsfaciliteter er afsat for at sikre den løbende vedligeholdelse af både klubhuse, selvejende haller og andre idrætsfaciliteter.

”I udvalget ønsker vi med puljen at være med til at skabe gode rammer for vores attraktive idræts- og fritidstilbud. Men klubber og haller selv skal være opmærksomme på at få søgt puljen, så den kan komme til udbetaling. Vi ser alt for ofte, at faciliteterne ikke får den nødvendige bygningsmæssige opmærksomhed, og pludselig står vi med store udfordringer, som kunne være undgået med rettidig omhu. Det prøver vi at undgå med den afsatte pulje på lidt over 1.000.000 kr.”, fortæller Lars Ejby i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

I 2017 modtager bl.a. en række boldklubber tilskud. Som f.eks. KFUM Fodbold, der får 132.000 kr. til bl.a. udskiftning af vinduer i omklædningsrum og i det gamle klubhus.
En anden modtager er EGIF Tennis, der får 15.700 kr. til bl.a. at male hegn ved banen.

FROS kan se frem til et tilskud på 20.875, der går til udskiftning af træbeklædning i en gavl og til maling af stern, vindskeder og udhæng med træbeskyttelse

I år var der afsat 1.112.000 kr. til vedligeholdelse af idrætsfaciliteternes klimaskærm, men der har der været ansøgninger for mere end det afsatte beløb. Så Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at udvide puljen med 125.000 kr., så alle ansøgninger kunne tilgodeses. Pengene bliver dog taget fra næste års pulje.

Fredericia Kommunes ejendomsafdeling gennemgik for nogle år siden alle idrætsfaciliteter, og det er denne gennemgang, der danner grundlag for både ansøgninger og bevillinger.

Kultur- og Idrætsudvalget uddeler midler en gang årligt – næste gang bliver i april 2018.