Torsdag eftermiddag var der fint besøg på Christiansborg, hvor Kronprinsessen for første gang siden nedlukningen var på officielt besøg udenfor Amalienborg. Her skulle hun deltage i en rundbordssamtale, der havde fokus på piger og kvinders rettigheder.

H.K.H. Kronprinsessen deltog i en rundbordssamtale, der har til formål at diskutere Nairobikonferencens resultater og opfølgning herpå. Nairobikonferencen fandt sted i november 2019 som en markering af 25-året for ICPD-aftalen, der skal være med til at sikre piger og kvinders rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Kronprinsessen indtrådte sidste år i FN’s Befolkningsfond UNFPAs nyoprettede uafhængige ICPD25 Højniveaukommission, der skal følge op på de globale tilsagn, der blev givet på Nairobikonferencen.

Efter mødet var det en smilende Kronprinsesse der i strålende solskin kom ud fra Christiansborg. Her var en håndfuld fotografer og journalister mødt frem – og til dem kunne hun berette om et godt møde, samt en lettelse over at have været til møde ude af huset igen.