Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti er blevet inviteret til at være hovedtaler, når Fredericia holder flagdag for Danmarks udsendte soldater den 5. september. Den beslutning bliver mødt med store kritik i dagens aviser i dag.

En kritik, der dog preller af på Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard.

– I Fredericia har vi en tradition for at invitere politikere fra alle partier til vores forsvars arrangementer. Vi har over de sidste år haft Søren Pind, Benny Engelbrecht, Henrik Dam, Mike Legarth, Helle Thorning samt flere andre. På fredag er det så Thulesen Dahl. Det handler ikke om at legitimere nogle partier. Tværtimod skal talerne hæve sig over partipolitiske hensyn. Og det gør de. Når vi inviterer så bredt er det fordi, det er en tradition i byen, og fordi vi vil have så mange som muligt til at forstå, at Fredericia også i fremtiden skal være en garnisionsby. Så vi holder fast i at skiftes til politikere fra såkaldt rød og blå blok. Næste år er det en Socialdemokrat, skriver Jacob Bjerregaard på Socialdemokraterne i Danmark Facebookside.

Er du enig med vores borgmester?

Om flagdagen

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission som led i Danmarks aktive internationale engagement på baggrund af en beslutning truffet af regeringen, Folketinget eller en minister. Det er væsentligt for regeringen at anerkende den fremragende og professionelle indsats, som danske soldater og andre offentligt udsendte yder i en række af verdens konfliktområder, og flagdagen er et vigtigt element i anerkendelsen.

(Arkivfoto – Ole Olsen )