Én øl bliver hurtigt til flere, når danske unge drikker. Det betyder, at danske unge stadig holder fast i europarekorden i fuldskab; 32 pct. af danske 15-16-årige har været fulde minimum én gang i løbet af den seneste måned sammenlignet med et europæisk gennemsnit på 13 pct.

Danmark halter bagud

Det er der ifølge nye tal fra WHO en god grund til. De viser, at Danmark i den grad er bagud, når det handler om at begrænse tilgængeligheden af alkohol, som har stor betydning for unges indtagelse af alkohol. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

De nye WHO-tal viser en samlet score for tilgængeligheden af alkohol for hvert af de europæiske medlemslande. Scoren er beregnet ud fra, om de enkelte lande har iværksat en række anbefalede tiltag for at begrænse tilgængeligheden af alkohol og vægtet de enkelte tiltag i forhold til deres effekt. Jo højere score, desto mere gør det enkelte land for at begrænse tilgængeligheden af alkohol via effektive politiske tiltag.

-Danmark scorer kun 6 point ud af 100 mulige. Dermed ligger Danmark helt nede på en tredjesidste plads ud af i alt 30 lande, fortæller Lars Møller, speciallæge og programansvarlig for alkohol i WHO.

De øvrige nordiske lande har en score på 70 eller derover, mens lande som Polen, Rumænien og Ungarn også scorer betydeligt højere end Danmark. 

Fælles appel
Den alarmerende placering har fået en række organisationer til at gå sammen om en fælles appel til folketingspolitikerne: Hæv aldersgrænsen for køb af alle typer alkohol til 18 år i detailhandlen. Bag appellen står Børnerådet, Lægeforeningen, Vidensråd for Forebyggelse, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Sikker Trafik, SSP-samrådet, Psykiatrifonden, Dansk Selskab for Folkesundhed, Alkohol & Samfund, WHO og Kræftens Bekæmpelse.

-En højere aldersgrænse for køb af alkohol vil få unge til at drikke mindre. Det er der god dokumentation for, siger professor og formand for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk.

Morten Grønbæk fremhæver, at en 18-års aldersgrænse vil sende et stærkt signal til unge og forældre om, at alkohol ikke er for børn og ligger fint i tråd med de øvrige aldersgrænser, der relaterer sig til myndighedsalderen, herunder 18-års aldersgrænsen for køb af tobak. 

Staten skal skabe de bedst mulige rammer for børns sundhed
Sundhed er en rettighed for alle børn, og staten er forpligtet til at skabe de bedst mulige rammer for børns sundhed. Det står i FN´s konvention om børns rettigheder, som Danmark tiltrådte i 1991.

Et stort alkoholforbrug i ungdommen kan have alvorlige kognitive skadevirkninger og øger risikoen for ulykker, vold og usikker sex. Hvert år har ca. 1.400 danskere i alderen 15-19 år kontakt med sygehuset på grund af alkohol, og på sigt kan et stort alkoholforbrug føre til over 60 forskellige sygdomme samt for tidlig død.

Derfor mener Per Larsen, formand for Børnerådet, at det er på tide, at politikerne lever op til deres ansvar og tør bruge de greb, der virker.

-Skadevirkningerne af et stort alkoholforbrug i ungdommen er velkendte. Ved at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år beskytter samfundet nye generationer af børn og unges mod de konsekvenser, der kan følge med et stort alkoholindtag, siger han.

Opbakning til en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol
Halvdelen af danskerne bakker allerede op om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år – uanset alkoholprocent. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’ fra 2015.

Organisationerne bag appellen mener, at tiden er moden til, at beslutningstagerne opdaterer lovgivningen og følger i fodsporene på alle de andre europæiske kollegaer, som for længst har hævet aldersgrænsen for køb af alkohol i detailhandlen.

Tallene fra WHO er blevet præsenteret og diskuteret til et møde i Europakommissionen med medlemslandene den 21.-22. marts 2017 og kan ses her: http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/ev_20170321_co06_en.pdf

Fakta om unge, alkohol og aldersgrænser

  • WHO anbefaler en aldersgrænse på minimum 18 år for køb af alle former for alkohol både i detailhandlen og på restaurationer.
  • Danmark er blandt de 8 sidste ud af i alt 53 medlemslande i WHOs Europæiske Region, hvor man som 16 årig kan købe alkohol. I de fleste andre europæiske lande skal man være 18 år.
  • Højere aldersgrænser er en af de mest effektive strategier til at nedbringe alkoholforbruget blandt unge.
  • Risikoen for alkoholrelaterede trafikulykker falder, når aldersgrænsen for køb af alkohol hæves, og højere aldersgrænser medfører færre dødsfald i trafikken.
  • 50 pct. af danskerne mener, at der bør være en aldersgrænse på 18 år for køb af al alkohol – uanset alkoholprocent.
  • 32 pct. af danske unge i alderen 15-18 år tilkendegiver, at de indenfor det seneste år har købt alkohol i detailhandlen, selvom de ikke var gamle nok ifølge lovgivningen.
  • I 2016 blev der kun udstedt ti bøder for salg af alkohol til unge under 16 år.

Hvordan er regler i dag? I dag er der differentierede aldersgrænser for køb af alkohol.

I detailhandlen skal man være fyldt 16 år for at købe alkohol med en alkoholprocent under 16,5 pct., mens man skal være 18 år for at købe produkter med en alkoholprocent på 16,5 pct. eller derover.

På restaurationer skal man være 18 år for at købe alkohol uanset alkoholprocent.

Siden 1. september 2013 har der været et lovkrav om, at de, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer skal kræve gyldig billedlegitimation, hvis der er tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne.