Kolding Kommune går nye veje i et forsøg på at hjælpe de mennesker, der har tilknytning til psykiatrien.

Det står klart efter at Sundhedsområdet i kommunen er blevet bevilliget 100.000 kroner til et psykiatri-kor, der kaldes ”Kultur på recept. ”

Erfaringerne fra et af de andre kommunale tilbud, Terapihaven Møllebæk, har vist gode erfaringer med at bruge naturen til at hele stress og stressrelaterede symptomer.

”Vi har benyttet de gode erfaringer fra Terapihavens brug af naturen som en helende kraft, og nu er vi i gang med at forsøge at flytte dem over for at se, om også kulturen kan hjælpe med at give ro i hovedet. Med ”Kultur på recept” har vi et fællesskab, som giver mening, ” siger Lis Ravn Ebbesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget ved Kolding Kommune.

Det er et mål at deltagelsen i koret skal give de involverede borgere et meningsfuldt fællesskab, som ikke drejer sig om borgernes diagnose eller udfordringer.

”At deltage i meningsfulde aktiviteter og indgå i sociale fællesskaber er noget, alle mennesker har brug for, og det kan give bedre mental sundhed – uanset om man er ramt af psykisk sygdom eller ej,” uddyber Lis Ravn Ebbesen.

Om psykiatrikoret:

”Kultur på recept” er for alle mennesker med tilknytning til psykiatrien – uafhængigt af psykiatriske diagnoser.

Koret afspejler Selvværdsstrategien i Kolding Kommune og initiativet er baseret på forskning i både mental sundhed og musikterapi. Det er forventningen, at deltagelse i koret kan give borgeren en oplevelse af mening. Ligesom det at have noget, man skal, kan hjælpe til at skabe struktur i hverdagen, og bidrage til at styrke borgerens netværk og bryde med social isolation.

Koret begynder i midten af august 2017 og vil samles i Kolding på Nicolai Scenen og i Vamdrup på Lindely hver tirsdag i resten af 2017.

Det er musikterapeuterne Trine Lundsfryd Hestbæk og Bente Østergaard Callesen fra Marienlund, der står for psykiatrikoret.

Forslaget om et psykiatri-kor blev oprindeligt foreslået som en del af SFs budgetønsker for 2017.