Konservative ønsker ansættelsesstop og udelukker ikke nedskæringer af topstillingerne

Det er med tanke om rettidig omhu, at de konservatives gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen har ønsket et ansættelsesstop i Fredericia kommune på det administrative område. Han afviser heller ikke, at budgetforhandlingerne kan føre til afskedigelser.

Fredericia Kommunes topledelseslag er vokset massivt siden den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard i 2017 gik han til valg på, at Fredericia Kommune skulle bruge pengene på varme hænder og ikke på ledelse, men med millioner i lønforhøjelse til ledelsen og nye ansigter i organisationsdiagrammet, er det nu blevet nok for Det Konservative Folkeparti, der ønsker og ser frem til et ansættelsestop på det administrative niveau i Fredericia Kommune.

– Det ser heldigvis ud til, at der vedtages et ansættelsesstop på det administrative niveau på næste byrådsmøde. Vi har foreslået det, som et ændringsforslag i forbindelse med en budgetopfølgning, og det var der tilslutning til i økonomiudvalget, hvorfor vi forventer, at der også vil være tilslutning til det i byrådssalen. Det ser altså ud til, at vi får indført et administrativt ansættelsesstop fra næste byrådsmøde af, siger Tommy Rachlitz Nielsen, der kun ser stoppet som relevant i forhold til de tunge og dyre stillinger i kommunalforvaltningen.

– Det har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at det er de tunge og dyre stillinger, som vi skal have sat på pause, indtil vi ved, hvordan budgettet ser ud. Det betyder, at vi fortsat kan ansætte varme hænder, vi kan fortsat ansætte, de mennesker vi skal bruge i den borgernære service, og vi kan sådan set også oprette nye stillinger, men det skal vendes i økonomiudvalget først. Vi har brug for, at man ikke går og ansætter folk, som vi risikerer at skulle af med igen i forbindelse med besparelser i budgettet, siger han.

Det er de mange opslåede stillinger, der har fået den konservative gruppeformand til at reagere.

– Det er ikke en reaktion på den opgradering, man har set på lederniveau i Fredericia Kommune. Det er derimod et svar på, at vi kunne se, at der er rigtig mange stillinger opslået, og vi får meldinger fra KL om, at vi skal spare en hel del i det kommende budget, så er det naturligt at bede om at få bremset op. Det synes, Det Konservative Folkeparti er rettidig omhu. Vi skal have stoppet det forbrug, der er og oprettelsen af nye stillinger, så det er ikke nødvendigvis et svar på opgraderingen, men vi har kigget i organisationsdiagrammer og kan se, at der har været en udvikling i Fredericia Kommune. Jeg har fået en redegørelse for dette, siger Tommy Rachlitz Nielsen.

Læs også

Vil I anbefale at skære ned på de ansatte i de kommende forhandlinger?

– Nej, det er ikke et ønske som udgangspunkt, men det kan blive en nødvendighed, hvis vi skal spare 20 millioner kroner, så er det tvivlsomt, at vi kan finde de penge andre steder end på personale. Vi vil gøre vores bedste for at undgå det, men det vigtige for os er, at vi ikke sparer på de varme hænder. Vi har skåret rigeligt ned på varme hænder og borgerservicen. Vi skal spare noget af det, som ikke gør ondt i yderste led. Vi skal bevare den borgernære kontakt, er svaret fra gruppeformanden, der slår fast, han ikke ønsker at spare på velfærden.

– Jeg kan ikke forhandle budget for åben skærm. Det ville ellers være dejligt, hvis jeg kunne beslutte, hvordan det hele kom til at se ud. Det Konservative Folkeparti går ydmygt til opgaven. Vi har en stor opgave foran os. Vi vil trække i vores retning, men jeg vil ikke udelukke noget, fordi så er jeg klatret op i et træ og kan ikke skabe resultater. Vi går ind til forhandlinger med et åbent sind og ønske om, at Det Konservative Folkeparti kan bidrage til gode og ansvarlige løsninger, der giver mest muligt til borgerne, fortæller Tommy Rachlitz Nielsen.

Læs også

I 2017 ville man slanke antallet af topledere i Fredericia Kommune for at bruge pengene på varme hænder. Er du tilfreds med den udvikling, der er sket det seneste år?

– Vi har mange gange sagt, at det var synd, at det gik Jacob (Jacob Bjerregaard red.), som det gjorde, for han gjorde mange gode ting for Fredericia. Der er god ræson i beslutningen fra 2017, og det kan vi sagtens lade os inspirere af igen, slutter Tommy Rachlitz Nielsen.

Læs også

Skriv et svar