Det er normalt et krisetegn, at en hel direktion flygter fra en kommune, som det er sket i Fredericia. På under et halvår, er næsten alle chefer smuttet fra kommunen. Men fra at det skulle være et krisetegn, mener Fredericias borgmester, jacob Bjerregaard, at det skal ses som et sundhedstegn.

– Direktionen skal samles i kommunen. I fremtiden skal der kun være en kommunaldirektør samt to andre direktører. Vi vil have en direktion på kommunen, der arbejder mere strategisk om opgaverne. Det er noget som byrådet skal diskutere på et udvalgsmøde den 30. september, hvor det også skal besluttes, hvad arbejdsopgaverne bliver for de to direktører, der skal ansættes i kommunen, udtaler Jacob Bjerregaard til Fredericia Avisen.

Byrådet har valgt at finde den absolut største reduktion på kommunens ledelse og administration i forbindelse med budgetlægning for 2015-2018. Nøgletal viser nemlig, at Fredericias udgifter her ligger over landsgennemsnittet. Byrådet vil reducere de årlige udgifter på Økonomiudvalgets område. Konsekvensen bliver en organisationsændring med færre ledere og administrative medarbejdere. Den samlede årlige besparelse forventes at blive på 25,000 mio. kr.