Cirka 4500 borgere i aldersgruppen 60+ skal inden 2019 være mere fysisk aktive. Baggrunden for projektet er at øge borgernes livskvalitet og fysiske formåen. En national undersøgelse viser, at over 11% af borgerne i alderen 60+ har dårligt fysisk helbred. Både de ikke-aktive og de let til moderat aktive kan profitere af at øge deres aktivitetsniveau.

– Vi har i Kolding Kommune rigtig mange og rigtigt gode aktiviteter, der giver seniorerne motion, god energi og smil på læberne. Med dette projekt tilføjer vi aktiviteter for den gruppe af borgere, der ikke rigtigt længere kan se sig selv i de almindelige idrætstilbud, men heller ikke får øje på de øvrige aktiviteter på senior området. Vi sætter fokus på ældrestyrken og et aktivt seniorliv. Og så viser vi, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil samarbejde på tværs af områderne i Kolding Kommune til gavn for borgerne, siger Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget.

Kolding Kommune vil lave Danmarks bedste samarbejde mellem kommunen, idrætsforeningerne, patientforeningerne, aftenskolerne, fitness-centrene og alle andre, der har tilbud om fysisk aktivitet til målgruppen. Eksisterende tilbud kan evt. rumme flere deltagere, nogle tilbud kan udvides, og andre tilbud skal startes op fra bunden.

– I Kolding Kommune har vi et rigt foreningsliv, hvor mere end 5.000 frivillige årligt laver et stort og mangfoldigt stykke frivilligt arbejde. Derfor er vi rigtig glade for, at fritids- og idrætslivet spiller konstruktivt med, når vi banker på døren og inviterer ind til en ny måde at samarbejde på. Vort foreningsliv er eksperter, både i forhold til fysisk aktivitet og i forhold til at skabe fællesskaber. Vi håber, at vore fritids- og idrætsforeninger på den her måde får øget antallet af medlemmer. Det vil blive en ren win win for både borgere, foreningsliv og Kolding Kommune, lyder det fra Tanya Buchreitz Løwenstein, Formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Hvad der skal til, for at øge antallet af fysisk aktive blandt 60+´erne, er første led i projektet. 1139 borgere der fylder 60 år i 2017 bliver inviteret ind, de fysisk aktive bliver hørt, og der er løbende brugerinddragelse og evaluering samtidig med samarbejdet med alle relevante samarbejdspartnere.

– Sundhedscenteret har ansvaret for al genoptræning og på ældreområdet er der tilbud om stolegymnastik. Men derimellem er det op til borgeren selv at holde sig aktiv. Heldigvis er der mange der gør det. Mange borgere i en moden alder er optagede af, hvordan de holder sig langtidsfriske og bevarer livskraft og energi i idræt for alle, i motionscentre eller seniorklubber i idrætsforeninger. Men hvordan får vi fat i de øvrige? Jeg er optaget af at vi får en meget bred vifte af sundhedstilbud og initiativer, så enhver kan finde noget, der taler til lige præcis mig. Og at bygge bro mellem det sundhedscenteret kan og det alle andre aktører kan, forklarer Lis Ravn Ebbesen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Fakta:

  • Al forskning viser, at det kan betale sig ift. fysisk funktionsniveau og livskvalitet at holde sig fysisk aktiv. I rapporten ”hvordan har du det” fra 2013, kan man se at 11.1% af 60+ har dårligt fysisk helbred og 12.6% har dårligt mentalt helbred.
  • Samtidig er gruppen med langvarig sygdom steget til 35.2% og 42% har levet med smerter / ubehag indenfor de sidste 14 dage.
  • Fysisk aktivitet er nøglen til et godt langt liv. Det er at betragte som en ”vidunderpille” der virker selv i små doser og som er anerkendt af det danske sundhedsvæsen. Det er aldrig for sent at starte med den medicin.