Ingen er for store, ingen er for små – alle er velkomne!

Sådan lyder budskabet fra Middelfart Kommune, der lige nu er i gang med at finde lokale virksomheder, som vil være med i udviklingen af et nyt undervisningskoncept for klimalæring.
– Middelfart Kommune ønsker at være på forkant på klimaområdet – både i forhold til forebyggelse af klimaændringer og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima. Derfor er det uhyre vigtigt også at inddrage fremtidens generationer, siger borgmester Steen Dahlstrøm i en pressemeddelelse.

Derfor arbejder Middelfart Kommune med det helt særlige undervisningskoncept, hvor skolelærere, elever og virksomheder sammen lærer, udvikler og anstrenger sig for at bearbejde klima problematikker.

Lige nu er der fokus på at rekruttere virksomheder, som vil være med til at arbejde med den grønne omstilling sammen med eleverne.

Igennem samarbejdet er ideen, at virksomhederne får nye indspark og vinkler på konkrete og relevante problemstillinger og muligheder, som de går på opdagelse i sammen med elever, undervisere og konsulenter (eks. energi, genbrug, samkørsel, fremstillingsmåde).

– Jeg tror, der er mange store og små virksomheder, som kan få stor gavn af at være med i projektet. Det er altid godt med ny inspiration, og vi vil gerne understrege, at vi arbejder meget seriøst med projektet – det er ikke sodavandsbesøg, eleverne kommer på. Et andet aspekt handler om den læring, man får ind i virksomheden, når man beslutter sig for at arbejde innovativt med sin grønne profil, siger Steen Dahlstrøm.

Virksomhederne, som er med i første bølge, kommer til at sætte deres tydelige aftryk på konceptet, fortæller klimachef Morten Westergaard.

– Vi er langt i udviklingen, men første gennemløb bliver en slags prototype. Så vi er meget åbne over for, hvordan vi får det til at fungere optimalt. Kernen i projektet er, at alle parter – også de voksne – kommer ud på den anden side med ny, brugbar viden, siger Morten Westergaard.

De virksomheder, vi leder efter kan have alle mulige størrelser, produkter, tjenester og services. Ingen er for store, ingen er for små. Alle er velkomne. Det afgørende er, at virksomhederne ønsker et innovativt samspil om, at virksomhedernes arbejde konstant forbedres i en klimavenlig retning.
Det indebærer også, at virksomhederne vil bruge tid på indsatsen, hvilket gerne skal gavne virksomhedernes grønne omstilling, bundlinjen og leveforhold for fremtidens generationer.

FAKTA: Klimalæring – en del af Klimalaboratoriet

  • I Klimalaboratoriet arbejder Middelfart Kommune med både forebyggelse og klimatilpasning.
  • Klimalaboratoriet handler om at tage et lokalt ansvar – og dele viden nationalt og globalt.
  • Grundidéen er altså at udvikle, gennemføre og fremvise energi- og klimaløsninger i skala 1:1 – i en levende og lærende kommune, der samarbejder med forskere, videns-institutioner, erhvervsliv og kommunens borgere.
  • Middelfart Kommune samarbejder med Connie Hedegaard, der fungerer som ambassadør for Klimalaboratoriet – blandt andet for at udbrede kendskabet til de konkrete erfaringer og løsninger, der udvikles i Middelfart Kommune.
  • I Klimalaboratoriet ligger bl.a. viden fra energirenovering af 100 offentlige bygninger – og kommunens gadebelysning –  efter ESCO-princippet, regnvandshåndtering i Danmarks største demonstrationsprojekt KlimaByen og skabelsen af Føns Nærvarme – Danmarks mindste “nær-fjernvarmeanlæg”.