Karina Hansen blev forgiftet af for meget Olanzapin, da hun boede på Tagdækkervej, hvilket læge Stig Gerdes HELT NØDVENDIGT regulerede lidt ned.

Det kom til at koste ham hans lægeautorisation, idet Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at han først skulle have konfereret med en psykiater, som imidlertid på daværende tidspunkt var udtrådt af sagen, og med Karina Hansens uønskede værge, som aldrig har været der for Karina Hansen, men som altid har bakket psykiaternes beslutninger op.

Fakta-tal fra Karina Hansens blodprøver

Karina Hansens Olanzapinkoncentration i plasma var 141 den 3/5 2017, terapeutisk område 25-150, på ordinationen Olanzapin 7,5 mg kl. 15 + 5 mg kl. 21.

Da Karna Hansen boede på Tagdækkervej i Hammel, fik hun Olanzapin: 10 mg kl. 15 + 10 mg kl. 21, hvilket betyder, at hun har ligget over det maksimale terapeutiske niveau (150). Ekstrapolation giver en plasmakoncentration på ca. 225.

Det vil sige, at KH har ligget 50% over det terapeutiske maksimale niveau, hvilket har forgiftet hende og dermed stivgjort hendes muskulatur.

Konklusion på blodprøver

Når Karina Hansens Olanzapinkoncentration i plasma er 141, så betyder det, at Karina Hansens stadig og EFTER NEDSÆTTELSE af medicinmængden ligger i den absolut høje ende, 141 ligger tæt på 150, som er absolut højeste mængde, man må have i blodet.

Fakta om forgiftninger med antipsykotika

Citat: ”Let forgiftning med sedation, ortostatisk hypotension (fald i blodtrykket, som sker, når man skifter stilling fra liggende til stående eller fra liggende til siddende, eller fra siddende til stående) og antikolinerge manifestationer (Akut lægemiddelforgiftning).

Ved moderat forgiftning med lavdosis-antipsykotika kan der ses ekstrapyramidale neurologiske symptomer (bevægeforstyrrelse udløst af medicinindtag).

Ved svær forgiftning ses koma, kramper, evt. respirationsstop, hypotension, manglende temperaturregulering (hypo- og hypertermi) eller ekstrapyramidale symptomer (bevægeforstyrrelse udløst af medicinindtag), alvorligst er akut dystoni (spasmer), Ekg med QT-, evt. QRS-forlængelse, evt. arytmier, fx torsades des pointes (unormal hjerterytme, der kan føre til pludseligt hjertestop)”

(Undertegnede har tilføjet forklaringer i parenteser)

https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/315640

Styrelsen for Patientsikkerhed bør indse sin fejltagelse

Alt for mange psykiatriske og medicinerede patienter afgår ved pludselig død i Danmark, og det kunne være overgået Karina Hansens også. Hvis læge Stig Gerdes IKKE havde sat Karina Hansens medicindosis ned, SÅ kunne Styrelsen for Patientsikkerhed med god ret have anklaget ham for uagtsom lægegerning. Men at en korrekt nedsættelse af en overdosering kom til at koste Stig Gerdes autorisationen er helt uacceptabelt, og det eneste rette at gøre for Styrelsen for Patientsikkerhed ville være at sige undskyld for fejltagelsen og give Stig Gerdes autorisationen tilbage.

Bente Stenfalk
Næstformand i Borgerretsbevægelsen