Det er byrådet, der bestemmer hvad indtægterne fra ADP´s jordkøb skal bruges til længere er den ikke.
Så når Borgmester Jacob Bjerregaard i Fredericia Dagblad den 12. juni 2014 citeres for, at sige:
”Vi tager ikke penge fra velfærd og service til byggemodningen. Den er finansieret udelukkende med ekstra indtægter til kommunen.”
Så bliver jeg nødt til, at spørge Borgmesteren om det ikke er korrekt, at Byrådet bestemmer over indtægterne?

Da svaret burde være indlysende, forventer jeg heller ikke svar.
Byrådet kunne jo bestemme, at de 40 millioner kroner fra kommunens pengetank ADP kunne bruges til noget andet. Nemlig velfærd.
At reducere besparelserne på velfærd med 40 millioner kroner.
At dække underskuddet på ca. 22 millioner kroner i Voksenservice og reducere besparelser på velfærd.
At fordele de 40 millioner over et par år og så ansætte ledige, i grønne job og andre job (renholdelse og meget andet) og dermed sikre, at knap så mange ledige falder ud af dagpengesystemet.
At bruge nogle millioner på den gode inklusion og dermed sikre, at flere unge får en uddannelse og kommer til at bidrage til Fredericias udvikling
Det fremgår ligeledes i artiklen, at pengene ikke kan bruges til drift??
Citat:
Det kan man ikke. Det er penge til anlæg og ikke drift, og pengene kommer fra ekstra indtægter” siger udvalgsformand Christian Bro.

Kære udvalgsformand Christian Bro, her forventer jeg et svar. Hvis det ikke er jer som byråd, der har vedtaget, at ADP´S jordpenge skal bruges til at investere i en kanal på Fredericia C
Hvem er det så???
På sigt mener du da år 2035??
Citat:
”Prioriteringen blev ikke diskuteret på det lukkede møde.”
Hvorfor diskutere noget, når nogen har bestemt, at ADP´s jordpenge kun må bruges til anlæg.
Byrådet bestemmer over kommunens indtægter. Hvis ikke byrådet bestemmer, så skylder byrådet, at oplyse byens borgere om, hvem der så bestemmer.
Et enigt byråd valgt en kanal.

Inger Nielsen
Brovadvej 46
7000 Fredericia