JBC04075

Udrykning til Shellraffinaderiet (Foto: AVISEN)