JBC04057

Udrykning til Shellraffinaderiet (Foto: AVISEN)