Så er Lokalpsykiatri Vejle på plads i Sundhedshuset i Vejle. Her er de nu til stede med både lokalpsykiatri og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere.
Indvielsen er:
Tirsdag 28. april 2015 kl. 14.00
Vestre Engvej 51 indgang B, 7100 Vejle
Der vil blandt andet være taler ved regionsrådsformand Carl Holst (V), formand for psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF) og afdelingsledelsen i Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle. PsykInfo er til stede, og en repræsentant fra Bedre Psykiatri vil desuden holde tale og fortælle om patient- og pårørendesamarbejde.
Der er mulighed for at komme rundt og se afdelingerne, tale med folk i huset, og psykiatrisygehuset vil være vært ved et let traktement.

Fakta
Lokalpsykiatri Vejle flyttede ind i Sundhedshuset Vejle 1. marts 2015.
I Lokalpsykiatri Vejle er der 50 ansatte med en bred vifte af tværfaglige medarbejdere: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og sekretærer. Stedet fungerer også som uddannelsessted for læger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer.
Afdelingen samarbejder med Vejle Kommune omkring socialpsykiatri, uddannelse og forskning, og forventningerne er, at dette samarbejde kan blive større nu i det fælles sundhedshus.
Lokalpsykiatri Vejle rummer følgende funktioner: Almenfunktion, opsøgende psykoseteam, angst, OCD, oligofreni, PTSD og personlighedsforstyrrelser.
Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere (ATT) bor også i huset. ATT hjælper flygtninge, indvandrere og hjemvendte danske soldater, der er blevet traumatiseret på grund af oplevelser med krig, flugt og tortur. Der er 30 medarbejdere i afdelingen.
Størstedelen af det 20.000 kvadratmeter store hus bebos af Vejle Kommune og University College Lillebælt.