Jan Filbært, Jonas Straatup Christensen og Karsten Byrgesen