Festligt ser det ud, når skinneslibetoget kører gennem natten. Gnisterne slår op fra skinnerne, så man tror, at der er gået ild i enten skinner eller tog, og derfor har toget også tilnavnet ”Den ildsprudlende drage”.

De små ujævnheder, der slibes væk, er fundet ved de årlige kørsler med målevognstog, og når de bliver slebet væk, kan skinnerne holde i længere tid. Det er med til at reducere udgifterne til at vedligeholde jernbanen.

”I fremtiden skal der køre langt flere tog på skinnerne, og derfor er det vigtigt med en effektiv vedligeholdelsesindsats. Her spiller skinneslibningen en vigtig rolle, for når vi sliber skinnerne, går der længere tid imellem, at de skal skiftes ud,” siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark.

Når skinnerne efter et par uger er kørt til, så reduceres skinnestøjen samtidig med 10 decibel.
Skinneslibetoget kommer til Danmark cirka en gang om året, og kørslerne foregår om aftenen og natten for at genere togdriften mindst muligt.

Hver nat kan slibetoget nå at slibe en strækning på fem-seks kilometer. Tempoet er nemlig ikke højere end mellem 5 og 9 km/t, når toget er på arbejde, og de 32 finindstillede slibesten fjerner de rifler og bølger, der med tiden opstår, når der hvert døgn kører omkring 3000 tog rundt på det danske jernbanenet.

Arbejder aften og nat – parkerer i Kolding
Toget sliber skinner om aftenen og om natten, fortrinsvis mellem kl. 22.30 og kl. 5.

Skinneslibetoget kører efter følgende plan:
14.-15. marts: Rødekro-Vamdrup
15.-16. marts: Kavslunde-Vamdrup
16.-17. marts: Fredericia-Kolding
17.-18. marts: Taulov-Kolding
18.-19. marts: Kolding-Lunderskov
21.-22. marts: Taulov-Middelfart
22.-23.marts: Rødekro-Padborg
23.-24. marts: Vamdrup-Fredericia

– Om dagen holder skinneslibetoget og en materielvogn parkeret på en station i området. På standpladsen bliver skinneslibetoget klargjort til aftenens og nattens arbejde. Klargøringen kan give støjgener for de nærmeste naboer til banen. I dagtimerne holder skinneslibetoget i Kolding, oplyser Banedanmark.

Foto: Banedanmark )