Margit begyndte som 14-årig i Ungdommens Røde Kors som samarit og har i årenes løb beklædt mange tillidsposter i Røde Kors. Hun beklæder i dag posten som kasserer i Røde Kors i Fredericia.

Udover at have været samarit og stadig aktiv i afdelingsbestyrelsesarbejdet, har hun i mange år beskæftiget sig med genbrug, hvor hun bl.a. har gjort en stor indsats i forbindelse med etableringen af Røde Kors Butikken på Fuglsang Allé for to år siden.

Margit Rossing var i 1980’erne en af initiativtagerne til det Tysk-Danske mindestensprojekt, der skulle markerer begyndelsen på det Internationale Røde Kors for i år 150 års siden. Mindestenen står i dag placeret tæt ved Historiecenter Dybbøl.

Hun var indtil for få år siden et aktivt medlem af bestyrelsen for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding, der i dag er overtaget af Region Syddanmark.

Margit Rossen er for flere år siden blevet udmærket med Røde Kors’ Hæderstegn for sin mangeårige indsats.

Røde Kors i Fredericia markerer Margit Rossings jubilæum ved en reception fredag den 21. november, kl. 12 – 15 i Røde Kors Butikken, Fuglsang Alle 6 – 8.

På billedet øverst ses Margit Rossing ved det årlige dansk-tyske ceremoni ved mindestenen i Dybbøl.

(Foto: DRK-Rettungsdienstschule Schleswig-Holstein )