Hvordan skal Fredericia Kommune udvikle sig over de næste mange år? Hør mere og kom med input til åbent hus om det nye forslag til Kommuneplan 2017-2029, som lige nu er i høring

Frem til den 6. juni kan du komme med bemærkninger til det nye kommuneplanforslag, der skal sætte retning og rammer for Fredericias fysiske udvikling de næste 12 år. På Fredericia Kommunes hjemmeside www.fredericia.dk under ”Høringer og afgørelser” kan du allerede nu se og komme med bemærkninger til det nye forslag til Kommuneplan 2017-2029.

Kig forbi til åbent hus
Fredericia Kommune holder åbent hus arrangementer, som sætter fokus på forskellige temaer i kommuneplanforslaget. Alle kan kigge forbi og få en snak med politikerne om de forskellige temaer.

Program:
23. maj kl. 17.00-20.00
Tema: Byudvikling og erhverv.
Sted: FredericiaC/Oven Vande, Sønder Voldgade 10
Politisk vært: Udvalgsformand Steen Ørts, By- og Planudvalget

31. maj kl. 17.00-20.00
Tema: Natur og friluftsliv.
Sted: Det Grønne Rum, Danmarksgade 13
Politisk vært: Udvalgsformand Christian Bro, Miljø- og Teknikudvalget

1. juni kl. 17.00-20.00
Tema: Natur og friluftsliv.
Sted: Det Grønne Rum, Danmarksgade 13
Politisk vært: Udvalgsformand Christian Bro, Miljø- og Teknikudvalget

Se forslag til kommuneplan
Fra den 23. maj til den 6. juni kan du kigge forbi Det Grønne Rum, hvor kommunen udstiller kommuneplanforslaget. Udstillingen vil stille skarpt på de ændringer, som forslaget rummer i forhold til den gældende kommuneplan og på temaerne: ”Byudvikling og erhverv” og ”Natur og friluftsliv”. Du kan også få hjælp til at navigere rundt i den digitale kommuneplan og til, hvordan du afgiver høringssvar. Det Grønne Rum har åbent: Mandag-onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17, fredag kl. 10-14 og lørdag kl. 10-13. Lukket på helligdage.

Book kommunen til dialogmøder
Fredericia Kommune deltager også gerne i dialogmøder med foreninger og interesseorganisationer om kommuneplanforlaget frem til 6. juni. For nærmere aftale kontakt: Tabita Nyby, Plan og Arkitektur på telefon: 7210 7629 eller Marianne Bay, Plan og Arkitektur på telefon: 7210 7538.

Fakta
Hvert fjerde år vedtager kommunerne en ny kommuneplan.
Kommuneplanforslaget omsætter byrådets overordnede vision og mål til bindende planlægning og sætter retning og rammer for den videre udvikling for en 12 årig periode.
Fredericia Byråd vedtog ’Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune’ på byrådsmødet i marts 2017.