Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat Det Konservative Folkeparti, kv21

Ærgrelsen kan ikke være større over, at Fredericia Kommune endnu engang ligger i bund i beskæftigelsesindsatsen. Men ærgrelsen bliver endnu større, når vi efterhånden fornemmer og senest i Fredericia Dagblad den 8. juni 2021, at der er manglende politisk ageren og vilje hos den nuværende udvalgsformand til at ændre på bundplaceringen.

Reelle visioner for jobcentret indebærer ikke bare konkrete planer for forandringer, det indebærer også, at man hurtigt kan omstille sig politisk og finde nye veje, der fortsat sikrer en effekt. Det er derfor jobcentret er sat i verden. Og andet kan et samlet Fredericia simpelthen ikke være tjent med.  

Vi fejler politisk, hvis vi har lagt store planer, som pga. udefrakommende forhold som corona gør, at vi stivner i vores blik for andre muligheder. Uagtet at der ganske vist har været en lang periode under særlige forhold, så er vi forpligtet til at arbejde på nye indsatser og tilpasninger, som vi effektivt sætter i værk.

De planer der er lagt for beskæftigelsesindsatsen før corona indtraf, må ikke være så fastlåste, at vi ikke kan afvige fra dem. Det virker som bekvemt, at man nu peger på de udefrakommende forhold som undskyldning for bundplaceringen. Det er også undrende, eftersom der på samme tid har været gang i arbejdsmarkedet. De udefrakommende forhold bør vel i lige så høj grad øge kreativiteten, som måske endda kan sikre nye løsninger i beskæftigelsesindsatsen?

Beskæftigelsesområdet er om noget et dynamisk område, som kræver stor politisk vilje til fleksibilitet og til at omstille sig de aktuelle forhold i samfundet. Men det er måske samme manglende fleksibilitet, der fastholder bundplaceringen? Og at man måske lader sig unødigt bremse af selvpåført bureaukrati.

Det er stærkt utilfredsstillende, at Fredericia i den nyligt opgjorte undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet fortsat ligger nummer 94. Det bør give anledning til et grundigt politisk blik på, ikke bare hvordan vi kan indhente det forsømte, men også hvilke indsatser vi kan sætte i gang, som får effekt både på kort og længere sigt. Min ambition rækker højere både af hensyn til ledige borgere men også af hensyn til Fredericias økonomi. Og spørgsmålet er; hvor mange bundplaceringer kan vi tåle?

1 KOMMENTAR

  1. Vedrørende bundplaceringer, det har har noget med vilje at gøre, set over 30 år, så har rød blok bare ikke haft viljen til at gøre noget ved det, tager man SF og Enhedslisten historisk her i Fredericia, så har interessen ligget andet steds end i ledigheden i Fredericia. Man har bildt borgerne ind at teater, cafe og byggegrunde ved motorvejen nok skulle gøre noget ved Fredericia, det er bare blevet en scrøne eller retter en sovepude og som er faldet til jorden. Mange af de virksomheder, der har slået sig ned i Fredericia har trukket medarbejdere med sig til Fredericia fra Børkop, Kolding mv. Skat laver et nyt kontor i Fredericia med nye arbejdspladser, men som kræver specialviden, hvor mange ledige i Fredericia har man ansat her ?

Skriv en kommentar