En ud af syv danskere mellem 18-34 år har oplevet at blive chikaneret eller stalket på nettet. Det viser en undersøgelse som Userneeds har foretaget blandt 2.051 danskere for Ingeniørforeningen, IDA.
”Det er ofte en meget ubehageligt oplevelse for den enkelte, at blive ydmyget, truet eller hængt ud på nettet enten via sociale medier som Facebook og Instagram eller på mere private digitale platforme som blogs og internetfora,” siger IDAs it-sikkerhedsekspert, Jørn Guldberg, der finder det bemærkelsesværdigt, at så stor en andel af den yngre befolkningsgruppe har været udsat for at blive ofre i det digitale rum.

Ifølge Jørn Guldberg er tonen på internettet blevet grovere, og ofrene har desværre meget svært ved at forsvare sig.

”Afsenderen kan sidde og gemme sig bag en skærm. Derfor bliver det nemmere for en krænker at fremsætte ærekrænkende beskyldninger som hån og ydmygelse, trusler om vold, bagvaskelse eller at videregive private oplysninger til en tredjepart, når det hele foregår i det digitale rum,” siger Jørn Guldberg.

Undersøgelsen viser, at ligeså mange kvinder som mænd føler sig chikaneret, men at de 50-70-årige er dem, der oplever mindst netchikane. Ikke alene kan det have konsekvenser for offeret for den digitale chikane, men det behøver ikke være en gratis omgang for krænkeren.

”Hvis man føler sig krænket og truet, så kan det være, det er en sag for politiet. Mange tror fejlagtigt, at det er uden risiko at hænge folk ud på nettet, men lovgivningen er den samme i den digitale verden som i den virkelige verden. Derfor kan personer, der udøver netchikane blive dømt efter straffeloven,” siger Jørn Guldberg.

FAKTA:
Man kan blive dømt efter straffeloven for at udøve netchikane. Eksempelvis indeholder straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser bl.a. regler om krænkelse af privatlivets fred (§§ 263-264 d) og ærekrænkelse (§§ 267-274) samt regler om påtale af disse forbrydelser (§ 275) – og disse gælder også i den digitale verden.