Fredericia radikale Venstre støtter op om at finde alternativ anvendelse for Bülows Kaserne i tråd med de forslag der fremkom på de visionsworkshops kommunen afholdt i sommers, og ville være glade for at få et campusområde eller endnu en videregående uddannelse i midtbyen. Vi vil også støtte op om på anden måde at tiltrække unge og ældre med overskud, men vi må holde fast i at det skal foregå i økonomisk ansvarlige rammer.

Byrådet i Fredericia vedtog 6. oktober 2014 at man vil byde 32 mio. for Bülows Kaserne, tilsyneladende for at undgå at forsvaret lejer bygningerne ud som asylcenter, hvilket ville betyde omkring 30 arbejdspladser i byen, med staten til at betale regningen.

Man anvender jo en del af anlægsbudgettet på det, så jeg vil gerne vide hvilke af de hidtidigt prioriterede anlægsprojekter, der nu ikke skal gennemføres; – bliver det cykelstien til Bredstrup-Pjedsted, stopper gravearbejdet på kanalen på Fredericia C, eller hvad skal der ske?

Såfremt forsvaret slår til, så overtager kommunen jo desuden driftsudgifterne, og hvor skal de hentes? Og hvad med renovering af bygningerne? Der er jo tale om et håndværkertilbud. Skal servicen på ældre- og handicapområdet trykkes yderligere?

Som borgere kan vi ikke vide det, da beslutningen (for en gangs skyld) blev truffet på et lukket møde, så der ikke er indsigt i hverken beslutningsgrundlag eller konsekvenser, men kære byråd, fortæl, fortæl.

Med venlig hilsen

Anders Deleuran Fajstrup
Næstformand, Fredericia radikale Venstre

Prinsessegade 70, 2. sal
7000 Fredericia