Siden årsskiftet har Fredericia Kommune haft en paramedicinerambulance i Fredericia i stedet for en akutlægebil. Samtidigt blev sygehuset i byen lukket, og det skabte stor bekymring hos borgerne i Fredericia Kommune. Men hjælpen er hurtigt fremme i Fredericia, hvis uheldet er ude. Fredericia Kommune var den kommune, der havde de laveste gennemsnitlige responstider i Region Syddanmark i 1. kvartal 2017. Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

”Jeg er meget glad for at responstiden er så lav i Fredericia. I en tid, hvor sygehuset og skadeklinik har måtte lukke, er der nu nye og positive vinde på vej. Vi får et sundhedshus med rigtigt mange kommunale, private og regionale funktioner – og har samtidig en af landets laveste udrykningstider. Det giver tryghed for borgerne her i kommunen”, siger en tilfreds Susanne Eilersen, der er formand for Sundhedsudvalget.

Region Syddanmark har et responstidsmål på otte minutter, og Fredericia ligger langt under det mål. Fra en borger i kommunen ringer og til første vogn er på stedet, går der i gennemsnit kun 6 minutter.

Paramedicinerambulancen i Fredericia er i de fire første måneder af 2017 været kaldt ud 666 gange. De 323 gange var det en såkaldt kørsel A, som er assistance til borgere med livstruende eller muligt livstruende tilstande.

Region Syddanmarks præhospitale beredskab omfatter både ambulancer, paramedicinerambulancer, akutlægebiler, redningshelikoptere og 23 supplerende ordninger med frivillige akuthjælpere mv. i de områder, hvor det tager længst tid for regionens egne præhospitale enheder at komme frem.

”Hurtigt hjælp er afgørende især i forbindelse med hjertestop. Her er der meget forskning, der peger på, at en hurtig indsats med hjertemassage og hjertestarter er afgørende for overlevelsesmulighederne ved hjertestop. Derfor er jeg glad for, at vi på vores møde i maj måned i præhospitaludvalget indstillede, at der skal være mulighed for udkald af førstehjælpere til hjertestop i hele regionen”, fortæller Bente Gertz, medlem af Regionsrådet og sundhedsudvalget i Fredericia Kommune.

Region Syddanmark uddanner løbende behandlerne på både almindelige ambulancer som paramedicinerambulancer. Bl.a. har behandlerne på ambulancerne fået uddannelse i at behandle astma- og KOL-patienter, mens paramedicinerne f. eks. har fået uddannelse til at bruge IO-kanyler. Det giver dem bedre mulighed for at behandle kredsløbschok og hjertestop.

Alle paramedicinere på paramedicinerambulancen i Fredericia er uddannet til de nye kompetencer og har fået udstyret ud i paramedicinerambulancen.