Vilde dyr bliver tiltrukket af store kvasbunker, og for både fugle, pindsvin og mus og endda kattekillingekuld, er et stort Sankt Hansbål et herligt sted at gemme sig. Så derfor er det vigtigt, at hjælpe dyrene væk inden tændstikken stryges.

”Tidligere er man blevet rådet til at undersøge bålet grundigt og lave en masse støj for at få dyrene til at forsvinde, inden man tænder bålet. Men det er ikke nok!” siger projektleder i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen.

Når dyr føler sig truede, reagerer de med at trykke sig for ikke at blive opdaget, og så kan man næsten ikke undgå at overse enkelte dyr. Derfor er den bedste og sikreste løsning, at bygge bålet om kort tid inden Sankt Hans.

”Umiddelbart kan det synes uoverkommeligt, men det er faktisk ikke så stort et besvær, når alt materialet i forvejen er slæbt sammen. Man kan godt flytte bålet dagen inden Sankt Hans aften, for det tager lidt tid for dyrene at etablere sig et nyt sted. Men det er selvfølgelig bedst at gøre det på dagen, ” siger Micahel Carlsen.

Skulle man, når man flytter bålet, finde et dyr, der ser ud til at have brug for hjælp, kan man kontakte Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812. De kan hjælpe med at vurdere, om dyret er ok, eller om det skal have hjælp på en af Dyrenes Beskyttelses vildtplejestationer, et internat eller om man skal have fat i en kredsformand.

(Arkivfoto)