Færdselsuheld 2020

Med 2.914 dræbte og tilskadekomne, registreret af politiet i 2020, lå antallet på det laveste niveau i 2020 siden statistikkens etablering i begyndelsen af 30’erne. Det gælder for både antal dræbte samt for hhv. alvorligt og lettere tilskadekomne. Det historisk lave antal dræbte og tilskadekomne skal ses i sammenhæng med at trafikken i perioder gennem 2020 har været stærkt reduceret pga. CORONA-restriktionerne. Mange uheld med akut personskade registreres kun på sygehusenes akutmodtagelser uden at politiet har været tilkaldt ulykkesstedet og optaget rapport. I 2018 blev 6.489 personer, der henvendte sig på sygehusenes akutmodtagelser efter et trafikuheld, registreret med en diagnose, der kunne klassificeres som alvorligt tilskadekommen. Langt flere nemlig 24.486 blev klassificeret med en diagnose som kunne klassificeres som lettere tilskadekommen. Modtagelse på sygehusene sker nu i akutafdelingerne tidligere kaldet skadestuerne.

Dræbte og tilskadekomne efter om de er registreret på sygehusenes akutmodtagelser eller af politiet

Kilde: www.statistikbanken.dk/uheld13 og moerke1

Tilskadekomne i færdselsuheld under 40 år er næsten halveret siden 2010

For aldersgrupperne 0-17 år, 18-24 år samt 25-44 år er antallet af dræbte eller tilskadekomne personer i færdselsuheld, registreret af politiet, næsten halveret siden 2010. For aldersgruppen 45-64 er antallet faldet med knap en femtedel og for 65+ har antallet, med mindre udsving, ligget nogenlunde konstant gennem perioden.

Dræbte og tilskadekomne efter aldersgruppe

Kilde: www.statistikbanken.dk/uheld8

Godt hver fjerde personskade er en cyklist

Godt en fjerdedel (27 pct.) af alle personskaderne, registreret af politiet i 2020, ramte cyklister. Bilisternes personskader udgjorde næsten halvdelen (43 pct.). De fleste personskader ramte de 45-64-årige med 29 pct., tæt fulgt af de 25-44-årige med 26 pct. Næsten trefemtedele (59 pct.), kom alvorligt til skade. De fleste af de alvorligt tilskadekomne var bilister og cyklister med hhv. 35 pct. og 30 pct. Sammenholdt med 2019 og 2018 er tilskadekomne og dræbte i 2020 faldet med 11 pct. og 16 pct.

I 2018 blev 34.329 dræbte og tilskadekomne registreret af politiet eller akutmodtagelse.

Personskader efter transportmiddel og alder

 I altBenyttet transportmiddel
  Bil
mv.1
Motor-
cykel2
Knal-
lert
 
Cykel

 
Fod-
gænger
 
Andet
eller
uoplyst
 antal
Personskader registreret af politiet, 20202914123926822679937210
0-14 år14544245144
15-17 år172506703313
18-24 år49229947247844
25-44 år7493518858191574
45-64 år84131110059278903
65 år og derover50717825111671233
Uoplyst alder8611
Heraf:       
Dræbte1639011728234
Alvorligt tilskadekomne17165992121545212255
Lettere tilskadekomne103555045652501241
Personskader registreret af politiet, 2019327514382682279194203
Personskader registreret af politiet, 2018345815772582449214508
 antal
Personskader i alt 2018334329132401053248116441102886
1 Omfatter personbil, varebil, lastbil, bus og traktor.
2 Omfatter både motorcykel og knallert-45.
3 Inkl. både politiets og sygehusenes akutmodtagelser. Ca 100 personer med uoplyst personnummer er ikke inkluderet.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uheld8 og moerke

Skriv en kommentar