I sidste uge præsenterede ADP A/S en historisk havneudvidelse af Fredericia Havn. Forud går mange års arbejde, strategi og visioner for fremtidens havnedrift, der i sidste ende er afgørende for at følge med i en global konkurrence.

Containerne sættes på plads med kranerne, metalprodukter lastes, lastbiler og trucks kører frem og tilbage. Der er liv på havnen. Det bevidner udsigten fra Port House, hvor havneselskabet ADP A/S har kontor. Travlheden er god for virksomhederne og for byen, hvor der afledes godt 5000 arbejdspladser af havnens forretninger, men fremtiden er nær, og det kræver, at man kan mere, hvis man skal leve op til den stigende konkurrence på markedet.

Senest er Taulov Dry Port begyndt at bære frugt, når nye virksomheder placerer lager og logistikfaciliteter i området, der før var marker. Den seneste udmeldelse om havneudvidelse skal derfor ses i det perspektiv. Det fortæller CEO, Rune D. Rasmussen.

– De sidste fire år ved ADP er gået fantastisk og konceptet med at arbejde med den multimodale (transport på vej, bane og sø red.) agenda er ved at være lykkedes så at sige og havneudvidelsen repræsenterer den sidste fase, hvor den binder havnen sammen med Taulov Dry Port.

Havneudvidelsen har været en del af kommuneplanen i mange år, og den samfundsmæssige udvikling og markedets efterspørgsel gør, at timingen er den rigtige nu. Vi oplever stor efterspørgsel efter Fredericia Havn og Taulov Dry Port, hvor vores nyopførte logistikcenter betyder tilflytning af flere virksomheder der øger godsmængderne og efterspørgslen efter transport via skib og jernbane. Vi tilbyder hele værdikæden med og binder havnens containerterminal sammen med Taulov Dry Port – væksten er gang og det går kun fremad i de kommende år, siger direktøren og uddyber:

– Adgang til import og eksport via havnen får stor betydning for rigtig mange virksomheder. Det er et af de store konkurrenceparametre for Danmark, at vi afsætter vores varer i udlandet og op mod 80 procent af de varer, vi danskere forbruger går via havnene. Kan man binde Fredericia Havn sammen med Taulov Dry Port, så har man god konkurrence for virksomhederne i Region Syddanmark.

Stigende transportbehov

Selvom den grønne omstilling er i gang, delebiler bliver en trend, og transport forventes at flytte fra vej til bane, så vil trafikmængden stige de kommende år.

– Transportparametret får sin relevans, fordi vi ikke kan løse det stigende transportbehov. Selvom der kommer en grøn omstilling, så øges transportbehovet frem mod 2050 og det bliver svært at udbygge infrastrukturen på motorvejen, og de to alternativer der er tilbage og som passer til os, er at få mere ud at sejle og så bruge banen, også på kortere stræk end man er vant til og det har begge dele et positivt CO2-aftryk kontra den nuværende traditionelle transport. Timingen har aldrig været bedre til at benytte sig af de muligheder i forhold til en grønne omstilling, mener havnedirektøren.

Nye muligheder opstår med investeringerne

Der vil blive skabt nye arbejdspladser, og havnens kunder vil også kunne drage nytte af det og dermed vækste, når den nye havneudvidelse er færdig. Dertil kommer, at man arbejder med infrastruktur på flere niveauer kommunalt og statsligt.

– Havneudvidelsen betyder noget på forskellige parametre, lokalt set er vi nu for første gang i mange år der, hvor vi heldigvis skal have flere ud at arbejde på havnen, alt fra kranførere og andre, men vi ved også fra andre, der driver havnedrift, at der hvor man har effektive og større containerarealer, der sker der tilflytning af produktions- og industrivirksomhede. De store virksomheder har brug for at bosætte sig omkring havne, da de er afhængige af import og eksport via effektive containerterminaler.  Så jobskabelsen sker ikke kun på havnen, men også via tilflytningen af virksomheder, og det vil komme Fredericia til gode på den lange bane, fortæller Rasmussen og tilføjer:

– Det er noget vi har arbejdet med i flere år. Vi lavede en femårsplan i 2019, og den skulle gøre havnen mere effektiv, så den kunne håndtere flere lastbiler i løbet af dagen og den skulle være klar til en havneudvidelse. Strandvejskrydset kan håndtere dobbelt så meget kapacitet og efter sommer er pre-gaten færdig så Strandvejen og Holstensvej er mindre belastet. Step to er at få de interne veje på havnen færdig og imens man tog step 1, så blev afkørsel 59 færdig, step 3 som vi går i gang med, er Jens Kirketerp Jensen, der starter som strategisk chef, og et af de områder han arbejder meget med er, at vi aktivt skal se på muligheden for at binde havnen og Taulov Dry Port sammen på banen eller på alternative grønne former på skæve tidspunkter af døgnet, siger Rune D. Rasmussen og fortæller, at havnen er proaktive i forhold til støj og trafik.

– Vi har været ude at sige, at vi vil bruge flere penge de kommende fem år på at binde by og havn sammen, og vi er glade for vores by og stolte over, at mange vil se og mærke havnen, men vi har også brug for at kunne afskærme havnen så vi er proaktive overfor påvirkning af vores nære omgivelser, og det arbejde vil fortsætte, hvor vi ved, at vi skal etablere yderligere klimaafskærmning. Det var en stor nyhed ADP A/S bragte i sidste uge – og bag beslutningen gik års arbejde, men også et nødvendigt arbejde, hvis man skal følge med i de kommende år, mener Rune D. Rasmussen.

– Der var en klog mand, der sagde til mig, at det her var et svendestykke og kulminationen på projektet, og det er sådan vi føler det. Det har ligget i skuffen i mange år, og det har været vigtigt at gøre det på det rigtige tidspunkt. Det er efterspørgselsdrevet, og føles rigtigt med timingen, fordi vi nu har muligheden for at lave en udvidelse, der peger mod det man gør i andre store knudepunkter og det er vores mulighed for at byde ind i at kunne være med til at udvikle fossilfrie terminaler frem mod 2030 og som er det helt store mål for de danske havne, uddyber direktøren og slutter:

– Trekantområdet opererer i en konkurrencesituation, der er under pres. Derfor skal der også investeres massivt. Store og dygtige havne i hele Norden og Europa er klar til at konkurrere, derfor skal vi være med på udviklingen. Vi kører allerede i dag på maksimumkapacitet, så vi skal undgå, at vi bliver vores egen flaskehals. Det gør vi ved denne investering.

Skriv en kommentar