BC Fredericia Middelfart og IBC HF og VUC Fredericia tilbyder en 13 uger lang fagpakke for at geare kommende kontorelever til kravene for at blive optaget på den nye uddannelse EUX Kontor.

”Som følge af erhvervsuddannelsesreformen per 1. august i år skal kontorelever tage en EUX, hvor adgangskravet er, at eleven har taget tre fag på C-niveau. Det har de fleste kommende EUX-elever ikke med i rygsækken. De får derfor nu muligheden for at tage de tre fag som HF-enkeltfag på IBC HF og VUC Fredericia,” fortæller siger EUX-uddannelseschef Helle Peterson, IBC Fredericia Middelfart.

C-niveaufagene er dansk, engelsk og samfundsfag, der koster 450 kroner per fag at tage. Det SU-berettigede forløb starter i begyndelsen af april og slutter med eksamen i juni. Kurset er for kommende elever, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Der er plads til alle, der har behov for kurset.

”I samarbejde lancerer vi denne fagpakke for at lappe hullet, der opstår med EUD-reformen. Vi kan skabe fagpakken hurtigt og fleksibelt, fordi IBC har både HF og VUC samt handelsskole med EUX på samme sted. Det er en klar fordel for de kommende EUX-elever, at de kan tage de supplerende HF-kurser i samme faglige miljø, som de tager EUX-uddannelsen i senere,” siger HF-rektor Lone Lundorff Mailandt-Poulsen, IBC HF og VUC Fredericia.

Undervisningen på kurset vil foregå på IBC Fredericia Middelfart, Mosegårdsvej 1 i Fredericia, hvor EUX-eleverne også vil uddanne sig efter sommerferien.

Eleverne på forløbet forventes primært at komme fra de to skolers sædvanlige optagelsesområder, som er Fredericia Kommune og Vestfyn.

Studievejlederne Lone Beukel og Lisbeth Mortensen på IBC Fredericia Middelfart er kontaktpersoner for tilmelding og mere information om fagpakken.

Læs mere om EUD-reformen : http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Reform-2015
(Foto: IBC )