Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris 2014 gik til gigtafdelingen Reumatologisk Afdeling C på Odense Universitetshospital (OUH), som arbejder målrettet på at styrke det gode samarbejde på afdelingen. Det gode samarbejde på afdelingen giver nemlig både patienter og pårørende en bedre oplevelse af behandlingen, og det vejede tungt i begrundelsen for, at afdelingen løb med prisen.
Indsatsen har givet positive resultater i undersøgelser af medarbejdertilfredshed og patienttilfredsheden.

– Gigtafdelingen forbedrer arbejdsmiljøet, i takt med at de sætter patienten i centrum. Det gør de ved at inddrage patienterne og ved at forbedre helt konkrete situationer i et patientforløb. Og det er positivt, for ud over bedre patientoplevelser, giver det mere sundhed for pengene, siger regionsdirektør i Mikkel Hemmingsen, som også er formand for regionens Hovedudvalg, der står for uddeling af prisen.

Næstformand i Region Syddanmarks Hovedudvalg, Lone Rasmussen, glæder sig også over gigtafdelingens indsats.

– Den viser os, at man sagtens kan involvere og sætte patienten i centrum, samtidig med at man forbedrer arbejdsmiljøet. Og den fokuserede indsats på samarbejde viser også, at medarbejderne er helt centrale, når det gælder om at skabe forandringer, der både gavner patienterne, de pårørende og afdelingen.

Spændende indsatser

Som bevis for indsatsen modtog gigtafdelingen et diplom og en check på 10.000 kr., som afdelingen selv kan råde over.
To andre afdelinger var også nomineret til prisen. Den ene var Ortopædkirurgisk Afdeling O2 på OUH. Her har de igennem LEAN-principper og ergonomi optimeret patientforløbet for brud på eller nær hoften (hoftenær fraktur) og sat fokus på arbejdsmiljøet. Dermed er der opnået mere tid til direkte patientpleje.
Den anden var Center for Senhjerneskade, Sygehus Lillebælt i Kolding, som har arbejdet med at forebygge løfteskader hos medarbejderne via et nyt forflytningskoncept. Det nye koncept skaber også tryghed hos den borger, der forflyttes.

Uddeling af Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris 2014 skete på Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference, der i dag afholdes for 850 af regionens ledere og medarbejdere i Fredericia.

Fakta om prisen
Arbejdsmiljøprisen gives til en indsats, der skaber værdi for borgeren/patienten og samtidig har kerneopgaven i centrum.

(Arkivfoto)